VCA Zeeland

Voor het behalen van de VCA in Zeeland, hoeft men gelukkig niet de provincie uit. Met een VCA cursus in Zeeland biedt ARBO centrum cursus op locaties aan waar cursussen kunnen worden gevolgd en examen kan worden afgelegd. Op locatie bieden wij zowel de B-VCA cursus als VCA VOL cursus aan. Het verschil hiertussen zit in de functie van de professional.

De Arbowet verplicht iedere professional die werkzaam is op een bouwterrein of een vergelijkbare risicovolle omgeving, gedegen kennis te hebben van veiligheid, gezondheid en milieu. Voor uitvoerende professionals wordt geëist dat zij op persoonlijk gebied over deze kennis beschikken, terwijl leidinggevenden worden geacht ook hun teams veilig aan het werk te kunnen zetten.

VCA cursus Zeeland

In onze VCA cursus Zeeland leren professionals te werken volgens de eisen van de Arbowet. Onze cursus is samengesteld door onze eigen professionals, met het oog op de Arbowetgeving. Dit betekent dat zowel de theorie als de praktijk perfect aansluiten op wat de wet van professionals verlangt.

De VCA cursus in Zeeland behandelt onder andere de volgende onderwerpen:

VCA examen Zeeland

Na afloop van de cursus kan direct het VCA examen in Zeeland worden afgelegd. Het is bij ons dus mogelijk om het VCA-certificaat in een dag te halen. Voor het examen moet een voldoende worden gehaald om het certificaat te bemachtigen. Slaagt de kandidaat, dan wordt het certificaat voor een periode van 10 jaar afgegeven. Na die 10 jaar verloopt het certificaat en moet opnieuw VCA examen worden gedaan. Hier is voor gekozen om ervoor te zorgen dat professionals altijd over up to date kennis beschikken.

De kosten van VCA in Zeeland bedragen vanaf 195 euro per persoon, exclusief BTW. Bij deze kosten zitten zowel de VCA cursus in Zeeland alsmede het VCA examen in Zeeland inbegrepen.

Aanmelden voor een VCA cursus