Alle VCA cursus

VCA VOL cursus

Inclusief VCA VOL examen

Iedere leidinggevende op een bouwlocatie of andere risicovolle locatie, dient in het bezit te zijn van een VOL VCA diploma. Dit diploma kan behaald worden met een VCA VOL cursus. De cursus richt zich specifiek op de extra uitdagingen waarmee leidinggevenden te maken krijgen. Het gaat dan niet alleen om de eigen veiligheid en essentiële kennis op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu, maar ook dat van de teamleden waaraan leiding wordt gegeven. De VCA VOL cursus speelt optimaal in op de extra verantwoordelijkheden die operationeel leidinggevende dragen ten opzichte van uitvoerend personeel.

Waarom de VCA VOL cursus bij ARBO centrum?

Slagingspercentage van meer dan 95% 
 Meer dan 1.500 cursisten per maand
 Gemiddelde klanttevredenheid van 9
 Meer dan 11 eigen vestigingen

Direct aanmelden Offerte aanvragen


Wat is VCA VOL?

VCA VOL is dus een certificering die zich specifiek richt op veiligheid voor operationeel leidinggevenden. Met het behalen van een VOL VCA diploma toont de leidinggevende aan niet alleen oog te hebben voor en kennis te hebben van de eigen veiligheid en de invloed op de omgeving, maar ook voor de veiligheid van zijn/haar werknemers of teamleden. De cursus behandelt alle relevante punten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De theoretische kennis wordt getest in een examen met een gevarieerde vraagstelling. Wie slaagt voor het examen, heeft officieel aangetoond over de verplichte veiligheidskennis te beschikken.

Voor wie is de VCA VOL bedoeld

De VOL VCA is nodig naast de VCA basis omdat dit veilig werken garandeert. Zouden operationeel leidinggevenden net als uitvoerende professionals alleen beschikken over de basiscertificering, dan zou de veiligheid op diverse punten te wensen over kunnen laten en zouden gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. De VCA VOL is bedoeld voor alle leidinggevenden van een uitvoerend team op de locatie. Dit kunnen operationeel leidinggevenden van de aannemer zijn, maar ook van andere bedrijven en teams die werken op een bouwlocatie of andere risicovolle locatie. De VCA plicht geldt voor elke leidinggevende. Een leidinggevende in loondienst moet VCA gecertificeerd zijn, maar dit geldt ook voor een ZZP’er, net zoals de basis VCA geldt voor uitvoerende professionals in zowel loondienst als zelfstandigen.

Benieuwd naar het verschil tussen VCA VOL en Basis? Lees hier meer.

Wat wordt er behandeld in de VCA VOL?

Tijdens het VCA examen wordt er examen afgelegd op alle gebieden die in de cursus worden behandeld. Om het diploma te halen, dienen cursisten te slagen voor alle onderdelen. Het betreft de volgende onderdelen:

 • Regelgeving en veiligheidsregels
 • Veilig werken, overleg en inspecties
 • Preventie
 • Werkplek
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen
 • Arbeidsmiddelen
 • Specifieke werkzaamheden en omstandigheden
 • Gevaarlijke stoffen
 • Elektriciteit
 • Brand en explosie
 • Ongevallen
 • Noodsituaties

Bij alle onderdelen ligt de nadruk op het garanderen van de eigen veiligheid, alsmede de veiligheid van de professionals die onder de supervisie van de operationeel leidinggevende vallen. Wie in het bezit is van een VCA diploma wordt opgenomen in het VCA register. Via het VCA register kan te allen tijde worden gecontroleerd op de werkzame professionals op locatie aan de veiligheidsvereisten voldoen.

VCA cursus kosten

De VCA cursus kosten voor de basiscursus en VOL-cursus zijn gelijk. De kosten van de VCA VOL cursus (en die van de basiscursus) bedragen 195 euro exclusief BTW per cursist. De kosten zijn inclusief de pas en het diploma. Deze zullen worden uitgereikt op het moment dat de cursus met goed resultaat is afgerond en de cursist dus is geslaagd.

De cursus kan bij ARBO centrum op tien verschillende locaties gevolgd worden. Indien er meerdere cursisten zijn vanuit een organisatie, kan de cursus ook op de eigen locatie verzorgd worden.

Geldigheid VCA VOL diploma

De geldigheid van het VCA VOL diploma bedraagt tien jaar. Wanneer de geldigheid van het diploma verlopen is, zal er opnieuw een VCA VOL cursus moeten worden gevolgd om de geldigheid van het diploma te verlengen. Dat gebeurt wederom met tien jaar. De geldigheid van het diploma is beperkt om ervoor te zorgen dat kennis van VCA-plichtigen in de loop der jaren actueel blijft. Wanneer de geldigheid van het VOL VCA diploma is verlopen, betekent dit dat de geldigheid van de totale VCA is verlopen: ook de basiscertificering is dan niet langer van toepassing.

Liever thuis voorbereiden op het VCA examen, VCA VOL e-learning

Dankzij VCA VOL e-learning kan thuis in het eigen tempo de voorbereiding op het VCA VOL examen plaatsvinden. Het Het VCA VOL boek en de bijbehorende computermodules voldoen aan alle kwaliteitseisen. De VCA cursus online zorgt dan ook voor een optimale voorbereiding op het VCA examen. Om ervoor te zorgen dat iedereen goed kan oefenen en het examen af kan leggen, is er ook een speciale gesproken cursus en gesproken examen beschikbaar. Dit voor cursisten met dyslexie of andere leesproblemen.

Gratis VCA proefexamen

Het is voor cursisten mogelijk om een gratis VCA proefexamen te maken. Een gratis VCA proefexamen komt overeen met het officiële examen qua niveau, inhoud en vraagstelling. Het VCA proefexamen is dus een betrouwbare manier om te testen hoe het gesteld is met het kennisniveau van de cursist en uiterst geschikt ter voorbereiding op het VCA VOL examen. Het is mogelijk meerdere keren het proefexamen te maken