Alle VCA cursus

Toolbox meeting

Volg je al vanaf 295,-

Wat is een toolboxmeeting? Een toolbox is een periodieke meeting voor bedrijven en professionals in de bouw om optimale veiligheid op de bouwplaats te blijven garanderen. Werken op een bouwplaats brengt risico’s met zich mee. Risico’s die zo veel mogelijk beperkt dienen te worden om de veiligheid van alle aanwezigen te waarborgen, De juiste kennis is hierbij van groot belang. Tijdens een periodieke toolbox worden risico’s en gevaren, alsmede de laatste ontwikkelingen besproken. Een goede toolboxmeeting over veiligheid zorgt er dus voor dat alle medewerkers over de juiste kennis beschikken om veilig te kunnen werken.

Hoeveel toolboxen zijn verplicht per jaar?

Het houden van een periodieke toolbox is verplicht. Hoeveel toolboxen per jaar verplicht zijn, hangt af van de VCA-certificering van uw bedrijf. Voor VCA-gecertificeerde bedrijven zijn minimaal vier toolboxmeetings per jaar verplicht. Globaal gezien worden deze dus elk kwartaal gehouden. VCA**-gecertificeerde bedrijven dienen te voldoen aan een minimum van tien toolboxen per jaar. De Arbowet verplicht elk bedrijf om zorg te dragen voor het creëren van zo veilig mogelijke werkomstandigheden voor werknemers. Elk bedrijf moet kunnen aantonen dat aan deze verplichting is voldaan. Het houden en vastleggen van een periodieke toolbox is hiervoor een aan te raden methode.

Kan ik zelf een toolbox geven?

Zelf een toolboxmeeting geven is mogelijk. Echter: de kwaliteit van de toolbox bepaalt de mate van veiligheid op de bouwplaats. Een toolboxmeeting organiseren kan met behulp van een goede voorbeeldlijst. Deze geeft handvatten voor organisatie, planning, documentatie en onderwerpen. Een goede toolbox gaat altijd in op actuele en concrete veiligheidsonderwerpen. Dit vereist een goede voorbereiding, de juiste presentatie, interactie met medewerkers en documentatie achteraf.

Wat kan ARBO centrum hierin betekenen?

Een toolboxmeeting laten verzorgen door een externe specialist, is een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat kwaliteit en veiligheid worden gegarandeerd. ARBO centrum kan een complete toolbox verzorgen voor organisaties in de bouwsector. Door de ervaring en expertise van ARBO centrum in te schakelen, bent u verzekerd van een optimale toolbox. Deze meeting van een uur is al mogelijk vanaf 295 euro en kan indien gewenst worden gecombineerd met een in company training waarmee de kennis op het gebied van veiligheid en risico’s naar het gewenste niveau wordt gebracht.

Mail ons Offerte aanvragen


Wat zijn de regels voor een toolbox?

Voor het organiseren van een goede toolbox gelden bepaalde regels. Deze kunnen worden ingedeeld in de voorbereiding, de uitvoer en de nazorg. Voor de voorbereiding is het van belang dat het juiste onderwerp wordt gekozen en uitgediept. Ook is het belangrijk om te zorgen voor een goede presentatie (met behulp van visuele hulpmiddelen) en na te denken over concrete voorbeelden aan de hand waarvan het onderwerp kan worden toegelicht. Tijdens het houden van de toolboxmeeting geldt een aantal regels, waaronder: - Maak duidelijk waarom de meeting wordt gegeven - Betrek werknemers bij de meeting en zorg voor interactie - Benadruk wat er moet veranderen om voor verbetering te zorgen. Na het geven van de toolbox, is het belangrijk om medewerkers te voorzien van een handout, zodat zij de besproken punten en afspraken te allen tijde nog eens na kunnen lezen. Zorg ervoor dat voor het uitdelen van de handouts en het afsluiten van de meeting eventuele vragen zijn gesteld en beantwoord.

Toolbox onderwerpen en voorbeelden

Er zijn diverse toolbox onderwerpen die behandeld kunnen worden. Goede onderwerpen zijn onder andere: - Toolboxmeeting voor de heftruck - Toolboxmeeting voor orde en veiligheid - Toolboxmeeting voor werken op hoogte Hier vindt u een toolboxmeeting voorbeeld voor een goede toolboxmeeting in de bouw bouw, zodat uw toolboxmeeting aan de VCA-eisen voldoet. Wilt u hier zeker van zijn? Neem dan contact op met ARBO centrum voor het laten verzorgen van een toolbox.