Wie mag een hoogwerker bedienen?

7 oktober 2020

Werken op een hoogwerker brengt risico’s met zich mee. Het is dus logisch dat een hoogwerker niet door iedereen bediend mag worden. In 1997 werden de eisen voor het bedienen van een hoogwerker verder aangescherpt. Mensen die niet bevoegd zijn om een hoogwerker te bedienen, moeten te allen tijde buiten het bereik van de hoogwerker blijven. Ook moet de omgeving rondom de hoogwerker worden afgezet. Maar wie mag een hoogwerker bedienen? Een hoogwerker mag bediend worden door werknemers van minimaal 18 jaar oud die kunnen bewijzen over voldoende kennis op het gebied van veiligheid en risico’s te beschikken.

Hoe weet je of je een hoogwerker mag bedienen?

De wet- en regelgeving is niet zeer expliciet over wie een hoogwerker mag bedienen en wie niet. Hoe kan men nu bepalen of een werknemer over de verplicht gestelde kennis beschikt? Dat er voor deze kennis gezorgd moet worden, staat dus wel in de wet. Hoe werknemers (dit geldt ook voor ZZP’ers) deze kennis op moeten doen of moeten aantonen, wordt opengelaten.

Het hoogwerker certificaat is de meest gebruikte en gangbare manier om aan te tonen dat de werknemer die de hoogwerker bedient over de noodzakelijke kennis beschikt. Om het hoogwerker certificaat te behalen dient een opleiding te worden gevolgd. Deze opleiding bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. Voor beide onderdelen wordt examen afgelegd.

Slaagt de werknemer voor het examen, dan ontvangt hij/zij het hoogwerker certificaat. Dit certificaat is 5 jaar geldig. Gedurende 5 jaar kan de werknemer hiermee aantonen dat hij/zij over de noodzakelijke kennis beschikt om de hoogwerker veilig en capabel te bedienen.

Wanneer het certificaat verloopt, zal er opnieuw examen moeten worden gedaan om de geldigheid van het certificaat wederom met 5 jaar te verlengen.

Wie mag een hoogwerker bedienen? Dat hangt ook van de hoogwerker af

Een hoogwerker certificaat is geen garantie dat een werknemer elke hoogwerker mag bedienen. Wie een hoogwerker mag bedienen, hangt ook van de hoogwerker in kwestie af. Er zijn diverse categorieën hoogwerkers. Elke categorie kent zijn eigen certificaat. Hier is voor gekozen omdat de eigenschappen, functies en het bereik van de diverse soorten hoogwerkers onderling verschillen.

Met een hoogwerker certificaat mag de categorie hoogwerker worden bediend waarvoor examen is afgelegd. Wil de werknemer een andere categorie hoogwerker bedienen, dan moet hij/zij hiervoor examen afleggen.

Bij ARBO centrum is het mogelijk om direct een opleiding te volgen voor het bedienen van alle hoogwerkers. De kandidaat legt voor alle categorieën hoogwerkers examen af en behaalt, wanneer het examen goed wordt volbracht, voor elke categorie een certificaat.

Wat is het risico van een hoogwerker bedienen zonder certificaat?

Wie een werknemer zonder certificaat (of op andere wijze aantoonbare kennis en ervaring) een hoogwerker laat bedienen, neemt grote risico’s. In de eerste plaats natuurlijk veiligheidsrisico’s op locatie. Iemand zonder aantoonbare kennis en ervaring zal in principe niet in staat zijn om een hoogwerker veilig en capabel te bedienen. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Het niet correct bedienen van een hoogwerker kan grote schade en letsel tot gevolg hebben.

Een ander risico is dat verzekeraars het recht hebben om uitkering van gelden te weigeren wanneer niet kan worden vastgesteld dat de bediener van de hoogwerker capabel was. Zorg er daarom altijd voor dat iedereen die een hoogwerker bedient over het juiste certificaat beschikt.

Terug naar overzicht