Wat is een EPT chauffeur?

30 oktober 2020

Wat is een EPT chauffeur? Een EPT chauffeur is een medewerker die een EPT bestuurt: een elektrische pallet truck. De EPT is een voertuig/hulpmiddel dat in veel organisaties wordt gebruikt. In opslagplaatsen, warenhuizen, loodsen en distributiecentra is de EPT onmisbaar. Een EPT chauffeur zorgt ervoor dat grote en/of zware ladingen snel en veilig van A naar B worden vervoerd. Hiermee is hij/zij een belangrijke schakel in het werkproces. Maar kan iedereen zomaar een EPT chauffeur zijn?

Heeft een EPT chauffeur een speciaal certificaat?

Iedereen binnen de organisatie kan EPT chauffeur zijn of worden, mits hij/zij over een EPT certificaat beschikt. Het hebben van een EPT certificaat is niet wettelijk verplicht. Waarom geldt dit dan toch vaak als verplichting?

Werkgevers hebben de wettelijke verplichting om te zorgen voor optimale arbeidsomstandigheden. Daarbij moeten medewerkers voldoende geïnstrueerd en onderricht zijn om hun werkzaamheden veilig en capabel uit te kunnen voeren. Dit betekent onder andere dat zij op de hoogte moeten zijn van de risico’s van de voertuigen die zij besturen. Een EPT geldt als een voertuig.

Werkgever en werknemer zijn dus verplicht om voor elk voertuig aan te tonen dat arbeidsomstandigheden goed zijn en medewerkers voldoende op de hoogte zijn van de risico’s van het werken met het voertuig. Daarom wordt in veel organisaties van werknemers die een EPT besturen ook verlangd of geëist dat zij hun certificaat halen. Mocht er een ongeluk plaatsvinden, dan kan altijd worden aangetoond dat aan wettelijke eisen op het gebied van veiligheid en risico’s is voldaan.

EPT chauffeur worden? Haal het certificaat bij ARBO centrum

Bij ARBO centrum kan een EPT cursus worden gevolgd om het EPT certificaat te behalen. Iedereen die EPT chauffeur wil worden, of regelmatig deze werkzaamheden uit wil kunnen voeren, kan binnen een dag zijn/haar certificaat halen.

Terug naar overzicht