Wat is VCA?

15 januari 2019

Heb je er eigenlijk wel eens over nagedacht? Binnen ieder bedrijf of organisatie zijn er altijd wel veiligheidsricio’s, maar binnen een aantal sectoren wordt er gesproken van een ricisovolle omgeving. Enkele voorbeelden hiervan zijn werkzaamheden op bouwterreinen, in fabrieken, op werkplaatsen, in de transport en werkzaamheden aan installaties. Bij de genoemde organisaties wordt VCA dan ook bijna altijd toegepast. Maar wat is VCA nou eigenlijk?

Wat betekend VCA?
VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu(VGM) Checklist Aannemers. Deze afkorting wil niet zeggen dat een VCA certificaat alleen voor werknemers in de bouw is. Inmiddels worden binnen de eerder genoemde branches ook om het VCA certificaat gevraagd. Het is belangrijk dat werknemers binnen deze branches beschikken over de kennis van veiligheid, gezondheid en milieu tijdens het uitvoeren van hun werkzaamheden.

Is een VCA certificaat verplicht?
Zowel de werkgever als de werknemer zijn verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Daarom is het van belang dat een opdrachtgever de medewerkers verplicht dat ze beschikken over een VCA certificaat. Wel is de wet heel duidelijk over de verplichting om veilig te werken. Het VCA certificaat is een duidelijke manier om te controleren of door opdrachtnemers wordt voldaan aan wettelijke verplichting volgens de Arbowet. Mocht je dus werkzoekende zijn binnen de branches werken op hoogte, werken met machines, transport, werken op een bouwplaats, etc. Dan vergroot een VCA certificaat in de meeste gevallen de kans op een baan!

Terug naar overzicht