Wat is het verschil tussen VCA basis en VCA VOL?

22 oktober 2019

Het begrip “VCA” zal zal bij de meesten bekend zijn. Deze Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers kent twee verschillende gradaties. Voor niet iedereen is duidelijk wanneer een VCA basis benodigd is en wanneer een VCA VOL verplicht is. Voor iedere professional die werkt op een bouwterrein of in een risicovolle omgeving, is de VCA verplicht. Maar welke VCA is verplicht en wat is het verschil tussen VCA basis en VCA VOL?

VCA Basis ofwel B-VCA (Basisveiligheid VCA)

Een basisveiligheid VCA is dus altijd verplicht voor professionals die werkzaam zijn op een bouwterrein of andere risicovolle omgeving. Er kan worden aangetoond aan deze verplichting te voldoen door het tonen van het B-VCA diploma.

VCA Basis behandelt de benodigde kennis om veilig en verantwoord te kunnen werken in risicovolle omgevingen. Zoals het onderdeel “VGM” (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) uit de benaming al aangeeft, bestaat B-VCA uit essentiële kennis op deze drie gebieden. Wie in het bezit is van een B-VCA diploma, dat behaald kan worden in een VCA basiscursus, heeft aangetoond over de benodigde kennis te beschikken om op veilige wijze te werken voor bijvoorbeeld een aannemer. Het betreft hierbij niet alleen de eigen veiligheid, maar ook die van een ander en de omgeving.

VCA VOL

Het verschil tussen VCA basis en VCA VOL is dat de inhoud is afgestemd op de werkzaamheden van de cursist. Het gaat daarbij niet zozeer om de aard van de werkzaamheden, maar vooral om de positie van de cursist. Werkt de cursist onder een aannemer in loondienst of als ZZP’er, dan volstaat een VCA basis. Is de cursist operationeel leidinggevende, dan is een VCA VOL verplicht.

Een VCA is dus altijd verplicht, maar wie leiding geeft, dient te beschikken over een vol VCA diploma. Hiervoor dient een VCA vol cursus gevolgd te worden. Deze cursus behandelt dezelfde basisprincipes als de VCA basiscursus, maar voegt hier specifieke elementen voor leidinggevenden aan toe. De VCA vol garandeert dat operationeel leidinggevenden niet alleen hun eigen veiligheid kunnen waarborgen, maar ook die van medewerkers.

VIL-VCU

Indien er geen sprake is van een leidinggevende functie op locatie, maar de cursist professionals uitzendt naar de aannemer, of in een andere risicovolle omgeving, dan dient deze in het bezit te zijn van de VIL-VCU. De VIL-VCU is er specifiek voor de intercedent die hiermee aantoont te weten wat er van zijn of haar mensen wordt verwacht op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. Ook een uitzendorganisatie die professionals uitleent aan klanten in de sectoren waar de VCA geldt, dient in het bezit te zijn van de VIL-VCU.

Verschil in VCA examen

Vanwege de verschillende inhoud en focusgebieden, is logischerwijs elk VCA examen verschillend. Het VCA basisexamen kent 40 meersoortige vragen die binnen 60 minuten beantwoord dienen te worden. Het VCA VOL examen kent 70 meersoortige vragen en een tijdslimiet van 75 minuten.

Voor wie dyslectisch is of moeite heeft met lezen, is er een VCA voorleesexamen. De vragen en antwoorden bij het VCA voorleesexamen worden opgelezen en de kandidaat kan het juiste antwoord selecteren.

Inschrijven voor het VCA examen

Inschrijven voor het VCA examen kan bij ARBO centrum. Wij bieden VCA cursuslocaties door heel het land, op tien verschillende plekken. Zijn er binnen de organisatie meerdere cursisten, dan is het ook mogelijk om het VCA examen op de eigen locatie te laten verzorgen.

VCA cursus volgen? Schrijf je in Offerte aanvragen

Terug naar overzicht