Wat is een brandblusser?

31 maart 2020

Brandblussers, wat je moet weten

Een brandblusapparaat is in je bedrijf of woning zeker geen overbodige luxe. Tijdens brand is een brandblusapparaat een zeer efficiënt hulpmiddel dat je helpt om de schade te beperken. Heb je nog geen brandblusapparaat? Dan wordt het tijd om er een aan te schaffen, maar hoe weet je welke brandblusser je nodig hebt?

Wat is een brandblusapparaat?

Je weet waarschijnlijk wel dat een brandblusapparaat een apparaat is om brand mee te blussen, maar wist je ook dat je niet elke brand kan blussen met zo'n apparaat? Een brandblusapparaat kan enkel gebruikt worden voor het blussen van kleine, beginnende branden.

Verschil brandblussers

Er zijn verscheidene soorten brandblusapparaten die kunnen ingezet worden voor verschillende branden. Alle brandblussers soorten zijn voorzien van een blusmiddel dat de brand dooft. Welk blusmiddel dit is, hangt af van het soort brandblusapparaat dat je koopt. Om te weten welk brandblusapparaat je nodig hebt, is het nodig om eerst de oorzaak te kennen van de brand. Er zijn vier soorten brandblusmiddelen: poeder, schuim, water en CO2.

Hoeveel brandblussers heb je nodig?

In je woning is één brandblusser vaak al voldoende, maar als je een eigen zaak hebt dan wordt er meestal wel aangeraden om een brandblusser per 200 vierkante meter te voorzien. Per verdieping zijn er minimaal twee brandblussers nodig. Daar komt nog eens bij dat er bij ruimtes waar brandbare stoffen liggen opgeslagen best een brandblusser per 100 vierkante meter aanwezig kan zijn. Dus ook met het brandrisico moet rekening gehouden worden.

Hoe gebruik je een brandblusser?

Hoe je een brandblusapparaat moet gebruiken, staat altijd netjes op het apparaat aangeduid, maar als er sprake is van brand, dan is er niet veel tijd om dit door te nemen. Hoe langer de brand aansleept, hoe meer schade hij verricht. Daarom is het aangeraden om op voorhand op de hoogte te zijn van wat je precies moet doen.

Dit moet je doen bij brand

Signaleer de brand en stel je eigen veiligheid voorop. Zorg ervoor dat je ten alle tijden rustig blijft. Neem het brandblusapparaat en leg je hand bovenop de fles, trek met je andere hand de borgpen eruit. Test het apparaat voor je op de grond om te zien of hij het doet. Loop naar de brand en blijf zo laag mogelijk, probeer ook zo weinig mogelijk rook in te ademen. Als je bij de brand bent aangekomen, dan richt je het brandblusapparaat op het vuur en knijp je de afsluiter volledig in. Doe na het blussen altijd nog eens goed controle om te zien of de brand wel degelijk geblust is. Loop dan achterwaarts terug.

Brandblussers soorten

Er zijn vier verschillende soorten brandblussers, welke brandblusser moet je dan kiezen? Waar zit het verschil brandblussers? Elk apparaat is geschikt voor het blussen van andere brandklassen. Hieronder meer uitleg over de verschillende soorten brandblussers;

Poederblusser

De poederblusser is gevuld met poeder. Dit blusmiddel is erg krachtig, zo is het bijvoorbeeld zesmaal krachtiger dan de blussende werking van koolstofdioxide. Deze brandblusser heeft wel als nadeel dat er sprake is van grote nevenschade aan elektronische apparatuur na de brand. Poederblussers zijn geschikt voor het blussen van branden met volgende klassen: A, B, C en D.

Poederblusser kopen

Waterblusser

Er zijn ook brandblusapparaten op basis van water. Dit is een goedkoop middel om mee te blussen. Het nadeel is dat je hem niet kan gebruiken voor branden die veroorzaakt zijn door benzine of olie. Deze blusser is ook vorstgevoelig. Waterblussers zijn geschikt voor klasse A branden.

Sproeischuimblusser

Bij een sproeischuimblusser is het blusmiddel schuim in combinatie met water. Sproeischuimblussers zorgen voor het wegnemen van de zuurstof van de brand. Deze blussers zijn geschikt voor het blussen van branden uit de klassen: A, B en F.

Schuimblusser kopen

CO2 brandblusser

Bij een Co2 brandblusser wordt het vuur verstikt met kooldioxide. Deze blussers laten de zuurstofconcentratie dalen, waardoor het vuur zicht niet kan verspreiden. Deze brandblusapparaten zijn geschikt voor het blussen van branden uit de klassen: B en C.

Leestip: Uitgebreide informatie over CO2 blussers 

Co2 blusser kopen

Terug naar overzicht