Wat is BHV?

7 augustus 2019

BHV staat voor “bedrijfshulpverlening”. Vaak vraagt men zich af: wat is BHV? En is BHV iets anders dan EHBO? Dat is het zeker: EHBO is onderdeel van een BHV-cursus. Een medewerker die een BHV-cursus heeft gevolgd, is dus voor een gedeelte gekwalificeerd op het gebied van bedrijfshulpverlening en op het gebied van EHBO. Een medewerker die een EHBO-cursus heeft gevolgd, mag zich nog geen BHV’er noemen. Een BHV-cursus bestaat naast het onderdeel EHBO ook uit de onderdelen evacuatie en brandbestrijding. Dankzij deze cursus beschikt de organisatie over de benodigde kennis om doeltreffend en daadkrachtig te kunnen handelen bij calamiteiten en gevaarlijke situaties.

Wat betekent BHV?

De BHV betekenis is niet helemaal volledig over wat BHV nu precies inhoudt. Wat houdt BHV in? Een organisatie die de bedrijfshulpverlening goed op orde heeft, beschikt over opgeleide medewerkers die bij calamiteiten, ongelukken en gevaarlijke situaties adequate hulp kunnen bieden. De ARBOwet schrijft voor dat elk bedrijf verplicht is om te zorgen voor een goede bedrijfshulpverlening. Hoeveel BHV’ers er in de organisatie aanwezig moeten zijn, hangt af van de grootte hiervan en de aanwezige risico’s. Met een Risico Inventarisatie en Evaluatie wordt de behoefte aan het aantal bedrijfshulpverleners binnen de organisatie bepaald. Het vastgestelde aantal bedrijfshulpverleners dient in de organisatie aanwezig te zijn.

Wat is een BHV’er?

Een BHV’er is een medewerker binnen de organisatie die gekwalificeerd is in het uitvoeren van alle BHV-taken. Dit is de persoon waarop de hele organisatie vertrouwt om alles bij calamiteiten in goede banen te leiden. Maar wat is een BHV’er in technische zin? Het is een gedegen opgeleide bedrijfshulpverlener die weet hoe EHBO moet worden toegepast, hoe branden geblust moeten worden en hoe het pand het meest efficiënt moet worden geëvacueerd. Een BHV’er beheerst essentiële basistechnieken zoals het verbinden van wonden tot het toepassen van levensreddende handelingen en reanimatie zoals AED.

BHV-cursus volgen

Een BHV-cursus is verplicht wanneer er binnen de organisatie nog geen BHV’er aanwezig is. De cursus kan op meerdere manieren gevolgd worden. De BHV-cursus inhoud is altijd gelijk, maar er zijn cursussen voor individuele werknemers, maar ook cursussen voor groepen of het hele bedrijf. Een BHV-cursus volgen kan bij ARBO centrum. Er is keuze uit een beginnerscursus (altijd inclusief AED), en een cursus inclusief code 95. De BHV-cursus volgen kan ook in-house. Het voordeel van een in-house cursus is dat deze direct concreet geoefend kan worden in de omgeving waarvoor deze bedoeld is. Een BHV-cursus volgen kost niet veel tijd: een BHV-cursus in 1 dag is namelijk mogelijk. Medewerkers die al in het bezit zijn van een BHV-certificaat kunnen een BHV-herhalingscursus volgen. Elk BHV-certificaat is een jaar geldig.

Terug naar overzicht