Wat houdt NEN 3140 in?

28 november 2018

Beroepen als elektrotechnicus, elektricien, elektromonteur, etc. brengen zeer zeker risico’s met zich mee. Ongevallen als brand, ontploffing, elektrische schokken of elektrische verbranding kunnen ernstig letsel veroorzaken. Laten we dat nou net willen voorkomen met z’n allen!
 Met een beroep als deze, is het van belang dat er kennis is van een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en dat er dus NEN 3140 keuringen en inspecties worden gedaan.
Volgens de NEN 3140 moet elke bedrijfsorganisatie die te maken heeft met elektrische installaties en bedrijfsmiddelen een veiligheidsbeleid voeren waarin de bedrijfsveiligheid op verschillende punten tot uiting komt.

Is NEN 3140 verplicht?
Elke bedrijfsorganisatie heeft te maken met elektrische installaties en bedrijfsmiddelen. Voorlopig staat er nog nergens in de Arbowet dat de NEN 3140 norm verplicht is, maar de Inspectie SZW en veel verzekeraars beschouwen NEN3140 als bindend. Als bedrijf is het dan ook goed om de norm vanuit deze hoek te bekijken. De NEN3140 beschermt de organisatie tegen risico’s.

Stel nou dat er een bedrijfsongeval plaats vindt en de verzekeraar heeft in een clausule opgenomen dat een verzekerd bedrijf zijn elektrische installatie conform NEN 3140 had moeten laten inspecteren. Veel verzekeringsmaatschappijen nemen dit namelijk op in hun polis.

Door de NEN 3140 cursus te volgen waarborg je zowel de veiligheid van de medewerkers en bezittingen, maar voorkom je ook financiële tegenvallers mocht er wel onverhoopt iets mis gaan.
Het is daarom zeer aan te raden het personeel te laten certificeren om volgens de norm te werken.

Terug naar overzicht