Wat doet een heftruckchauffeur?

5 januari 2021

Wat doet een heftruckchauffeur? De details van de werkzaamheden en de exacte rol van de heftruckchauffeur zijn natuurlijk per organisatie verschillend. Over het algemeen geldt echter dat een heftruckchauffeur het grootste gedeelte van de tijd bezig is met het vervoeren van ladingen. Het kan gaan om het uitladen van inkomende ladingen, inladen van ladingen die verzonden gaan worden, of het verplaatsen en opslaan van ladingen.

Een heftruckchauffeur is meestal werkzaam op locatie. Vaak betreft het een magazijn of warenhuis, maar in tal van grote bedrijven worden heftrucks ingezet om ladingen, gereedschappen of materialen te verplaatsen.

Belangrijke rol in de logistiek

Een heftruckchauffeur vervult een zeer belangrijke rol in de logistiek. De chauffeur is een cruciaal onderdeel van de keten en zorgt ervoor dat andere medewerkers hun werk optimaal kunnen doen. Vaak zijn meerdere partijen afhankelijk van de werkzaamheden van de chauffeur. Denk aan de volgende situaties:

Een heftruckchauffeur is vaak niet alleen bezig met opslag en inkomende en uitgaande ladingen. Ook voor het verplaatsen van materialen wordt vaak een beroep op deze chauffeur gedaan. In veel (industriële) bedrijven wordt gewerkt met zware materialen en gereedschappen. Heftruckchauffeurs ondersteunen hun collega’s door materiaal naar de juiste plekken te brengen.

Gecertificeerde chauffeurs

Heftruckchauffeurs zijn gecertificeerd. Om hun heftruckcertificaat te behalen, leggen zij een theorie- en praktijkexamen af dat vaak vooraf wordt gegaan door een heftruckcursus. Door het certificaat te behalen, tonen chauffeurs aan dat zij aan de wettelijke eisen voldoen. De wet stelt namelijk dat iedere heftruckchauffeur goed opgeleid dient te zijn om het voertuig veilig en capabel te besturen. Vanwege de risico’s die komen kijken bij het werken met een heftruck, mag niet zomaar iedereen deze besturen. Het heftruckcertificaat is de gangbare methode om aan te tonen dat de bestuurder kennis heeft over veiligheid, de risico’s begrijpt en het voertuig veilig kan besturen.

Terug naar overzicht