Wanneer moet je reanimeren?

27 mei 2020

Wanneer moet je reanimeren? Dit lijkt een eenvoudige vraag met een eenvoudig antwoord. Reanimatie pas je toe wanneer iemand getroffen is door een hartstilstand. Dat is het eenvoudige gedeelte, dat in de praktijk echter niet altijd even eenvoudig is. Het is namelijk niet altijd even makkelijk om vast te stellen wanneer er sprake is van een hartstilstand.

Wil je niet alleen weten wanneer je moet reanimeren maar ook leren hoe je iemand op de juiste manier reanimeert? Geef je dan op voor een BHV-cursus. In een BHV cursus leer je reanimeren met borstcompressie en beademing, alsmede met behulp van een AED.

Leestip: Reanimeren, hoe zit dat ook alweer?

Wanneer moet je reanimeren? Zo snel mogelijk

Wanneer iemand reanimatie nodig heeft, is het zaak om zo snel mogelijk te reanimeren. De eerste zes minuten na een hartstilstand zijn cruciaal. Niet alleen neemt de kans dat iemand gereanimeerd kan worden af met elke minuut die verstrijkt; hoe sneller er gereanimeerd wordt, hoe kleiner de kans is dat iemand permanent letsel oploopt. Wanneer iemand een hartstilstand heeft, komt de bloedcirculatie ook tot stilstand. Hersenen en organen krijgen geen bloed en zuurstof meer. Vooral de hersenen kunnen hierbij snel schade oplopen. Hersenschade is per definitie gevaarlijk en in zeer veel gevallen permanent. Slachtoffers van een hartstilstand die pas laat gereanimeerd konden worden, zijn helaas vaak blijvend invalide. De kans dat dit gebeurt kan gereduceerd worden door zo snel mogelijk te reanimeren. Door te reanimeren zorg je ervoor dat bloed getransporteerd wordt door het lichaam en zo zuurstof cruciale plekken bereikt. Het doel van reanimeren is uiteraard om de hartslag weer zelfstandig op gang te brengen.

Wanneer moet je niet reanimeren?

In de regel moet je reanimeren wanneer iemand een hartstilstand heeft. Maar wanneer moet je niet reanimeren? De enige reden om in geen geval te starten met reanimeren is wanneer het slachtoffer van een hartstilstand rechtsgeldig heeft laten vastleggen niet gereanimeerd te willen worden. Er zijn ook medische redenen om niet te reanimeren. Reanimatie starten dient alleen te gebeuren wanneer een persoon bewusteloos is en geen ademhaling heeft of wanneer men twijfelt over de ademhaling. Wanneer er sprake is van een ademhaling of een hartslag dient er geen reanimatie plaats te vinden. De persoon dient dan in de stabiele zijligging gelegd te worden en de ademhaling moet doorlopend gecontroleerd worden. Valt deze alsnog weg, dan dient reanimatie direct gestart te worden.

Leren reanimeren met een cursus BHV

Niet alleen de vraag “wanneer moet je reanimeren” is relevant: vooral ook de vraag hoe je dient te reanimeren is belangrijk om te beantwoorden. Je leert dit in een cursus BHV. In deze cursus leer je reanimeren met behulp van borstcompressie en beademing, maar ook reanimeren met behulp van een AED. Een AED mag alleen worden toegepast door iemand die hiertoe gecertificeerd is. Wanneer je de BHV cursus voltooit en slaagt voor je examen, ontvang je het BHV certificaat waarmee je aantoont een gecertificeerde bedrijfshulpverlener te zijn. In elke organisatie met vaste medewerkers dient tenminste een BHV’er te zijn.

De kennis die je opdoet over reanimeren en andere belangrijke handelingen kun je niet alleen bedrijfsmatig toepassen. Ook wanneer je in privésituaties te maken krijgt met iemand met een hartstilstand, zul je over adequate kennis beschikken om deze persoon zo goed mogelijk te helpen en zijn of haar overlevingskansen te maximaliseren.

Terug naar overzicht