Wanneer is BHV verplicht anno 2020?

12 augustus 2020

Wanneer is BHV verplicht anno 2020?

Voor bedrijven geldt een BHV-verplichting. Een BHV’er is een bedrijfshulpverlener. Maar welke bedrijven hebben deze verplichting en welke niet? Veel bedrijven vragen zich af: wanneer is BHV verplicht? In deze blog gaan wij hier op in, zodat je weet waar je als bedrijf aan toe bent. Vooraf willen wij opmerken dat het natuurlijk altijd goed is om te investeren in meer dan het wettelijk verplichte aantal BHV’ers. Investeren in veiligheid is altijd een goede keuze.

Wat is BHV precies?

BHV voorziet in de behoefte (en verplichting) om in de organisatie een medewerker te hebben met de kennis en vaardigheden om te handelen tijdens calamiteiten. Met een BHV opleiding worden medewerkers opgeleid om handelingen uit te voeren in diverse situaties. Hierbij kan het gaan om bijvoorbeeld het bestrijden van een beginnende brand, maar ook om het verzorgen van wonden of zelfs levensreddend handelen.

BHV’er wordt je door het volgen van een BHV cursus. Na het succesvol afronden van deze cursus, ontvang je het BHV-certificaat en ben je officieel bedrijfshulpverlener. De BHV cursus bestaat uit een aantal vaste onderdelen, die gezamenlijk het gehele BHV-programma beslaan. De onderdelen zijn: EHBO, brand en ontruiming (waarbij de focus ligt op het bestrijden van een beginnende brand), levensreddend handelen, reanimatie met AED (tijdens de cursus wordt de AED betekenis uitgelegd en leert de cursist hoe een AED gebruikt moet worden) en evacuatie van het pand. De BHV cursus inhoud gaat dus verder dan enkel EHBO. Dit maakt hier wel onderdeel van uit, maar een gecertificeerde EHBO’er is dus nog geen gecertificeerde BHV’er.

Wanneer is BHV verplicht?

In verschillende bedrijven zijn verschillende hoeveelheden BHV’ers aanwezig. En in sommige bedrijven helemaal niet. Hoe zit dit precies? Wanneer is BHV verplicht? Het antwoord is in de basis eenvoudig.

Elke organisatie met een of meerdere vaste werknemers in loondienst, is verplicht om een werknemer op te leiden tot BHV’er. BHV-verplichting geldt dus al snel. Alleen organisaties zonder werknemers in dienst, zijn vrijgesteld van deze verplichting.

Hoeveel BHV’ers moeten worden opgeleid, is niet wettelijk geregeld. Het is aan organisaties zelf om hier een goede balans in te vinden. Wat helpt, is dat er te allen tijde een BHV’er aanwezig dient te zijn. Dit is een van de redenen waarom middelgrote en grote organisaties meerdere werknemers opleiden tot BHV’er. Grotere bedrijven lopen een risico wanneer zij op het gebied van BHV afhankelijk zijn slechts een of enkele werknemers. Doet zich een calamiteit voor, dan moet er een BHV’er op de werkvloer aanwezig zijn.

Wat een goed aantal BHV’ers is, is dus aan de organisatie zelf om te bepalen. Dit kan worden onderzocht in de RI&E. Hierin wordt gemotiveerd waarom een bepaald aantal werknemers met een BHV-opleiding gewenst is. Dit kan per bedrijf sterk verschillen. In een organisatie met verschillende afdelingen die niet of nauwelijks met elkaar in contact staan, is het waarschijnlijk wenselijk om op elke afdeling een BHV’er te hebben. Ook wanneer een bedrijf overwegend medewerkers in buitendienst heeft, is het verstandig om te zorgen voor een groot aantal BHV-gecertificeerde medewerkers.

Mensen opleiden tot BHV’er

ARBO centrum biedt een BHV opleiding aan. Hiermee kunnen medewerkers worden opgeleid tot gecertificeerd BHV’er. Een BHV cursus is al mogelijk vanaf 195 euro per werknemer. De cursus kan plaatsvinden op een van de locaties van ARBO centrum door bijna heel het land. Bij genoeg aanmeldingen vanuit dezelfde organisatie, kan de cursus indien gewenst ook op locatie worden verzorgd.

Terug naar overzicht