Wanneer is BHV verplicht?

19 december 2018

Voor veel bedrijven en organisaties is het vaak nog onduidelijk. Wat is nou de juiste regelgeving over bedrijfshulpverlening in Nederland? De vragen die vaak worden gesteld zijn vragen als is BHV verplicht? Hoeveel medewerkers van een bedrijf moeten een BHV certificaat hebben? Is er een herhalingscursus BHV nodig en hoe vaak?


Is BHV verplicht?

BHV is niet voor elke werknemer verplicht, maar elke werkgéver is wel verplicht om bedrijfshulpverlening te regelen binnen het bedrijf. Wanneer er geen enkele BHV’er binnen een bedrijf is en er komt een controle van de inspectie, dan worden er flinke boetes uitgedeeld.
Buiten dat is het natuurlijk veel belangrijker dat er bij calamiteiten op de juiste manier gehandeld kan worden en zoveel mogelijk ernstige schade voorkomen kan worden. De taak van een BHV’er wordt te vaak onderschat. Stel er breekt brand uit en niemand weet hoe te handelen in zo’n situatie, of er hangt een AED, maar niemand weet hoe deze werkt.

Hoeveel medewerkers moeten een BHV certificaat hebben?

Als er minimaal 1 medewerker per afdeling de BHV cursus heeft gevolgd, dan is dat vaak voldoende. Dit betekend in de praktijk dat er minimaal 2 opgeleid worden tot BHV'er, zodat wanneer er een medewerker ziek is, op vakantie of om een andere reden afwezig is er altijd een andere medewerker aanwezig is die bedrijfshulpverlening kan toepassen. Bij een groot bedrijf en eventuele externe risico’s moet dit aantal uiteraard verhoogd worden. Een BHV’er binnen een organisatie is verplicht vanaf 1 werknemer per afdeling. Wanneer je alleen werkt, zonder personeel, vervalt deze regel.

Is er een BHV herhalingscursus nodig en hoe vaak?

Het is super belangrijk dat de handelingen die een bedrijfshulpverlener moet verrichten óf de signalen die hij moet herkennen niet vervagen. Daarom is het nodig dat de BHV’er ieder jaar een BHV herhalingscursus volgt. Het BHV certificaat is dan ook 1 jaar geldig, waardoor het automatisch verplicht is om na een jaar de herhalingscursus te volgen. Tijdens deze training wordt de kennis weer helemaal op pijl gebracht.

Laat ons je informeren over de verplichting van de BHV.

Alles over de BHV cursus Offerte aanvragen

Terug naar overzicht