Waarom is een hoogwerker certificaat belangrijk?

18 juni 2020

Een hoogwerker is ontwikkeld om werkzaamheden op hoogte sneller, gemakkelijker en vooral veiliger te maken. Waarom is een hoogwerker certificaat belangrijk, vraag jij je wellicht af. Waarom is het belangrijk om extra aandacht te besteden aan veiligheid voor iets dat ontwikkeld is om veiliger te kunnen werken? Omdat er aan werken op een hoogwerker weldegelijk specifieke risico’s verbonden zijn.

Waarom is een hoogwerker certificaat belangrijk? Het blijft werken op hoogte

Werken met een hoogwerker, betekent nog steeds werken op hoogte. Aan werken op hoogte zijn specifieke risico’s verbonden. Werken op hoogte wordt door de wet overigens gedefinieerd als werken op een hoogte vanaf 2,5 meter en hoger. Kleine foutjes die normaal gesproken zonder gevolgen blijven, kunnen op hoogte ineens grote gevolgen hebben.

Dat is dus het eerste antwoord op de vraag “waarom is een hoogwerker certificaat belangrijk?” Werken op hoogte kent bepaalde risico’s. Daarom brengt het ook bepaalde verantwoordelijkheden en kennis met zich me.

Een hoogwerker is een zwaar en krachtig apparaat

Zelfs de kleinste hoogwerker is een behoorlijk zwaar en krachtig apparaat. Een klein foutje of kleine onoplettendheid kan grote gevolgen hebben. Met een hoogwerker cursus doe je belangrijke en specifieke informatie over hoogwerkers op. Over de bediening ervan, maar ook over krachten die spelen en wat het betekent om met een hoogwerker aan het werk te zijn. Dankzij de kennis die je opdoet, zul je jouw werkzaamheden veiliger kunnen doen, omdat je precies weet wat je doet, welke krachten er spelen en wat de gevolgen van je handelingen zijn.

Jouw werkzaamheden raken ook anderen

Wie met een hoogwerker werkt, werkt vrijwel nooit alleen. Nog een reden waarom een hoogwerker certificaat belangrijk is, is omdat jouw werkzaamheden ook anderen raken. Met, op en rondom een hoogwerker zijn ook nog andere mensen aan het werk. Vaak worden hoogwerkers ingezet op drukke plekken. Veilig met een hoogwerker om kunnen gaan is dus niet alleen belangrijk voor jouw eigen veiligheid, maar (juist) ook die van anderen.

Er zijn verschillende soorten hoogwerkers

Een zeer eenvoudige reden waarom een hoogwerker certificaat belangrijk is, is omdat er verschillende categorieën hoogwerkers zijn. Elke categorie hoogwerker heeft zijn eigen specifieke eigenschappen, bediening en gebruik. Daarom kun je ook niet simpelweg spreken van “een hoogwerker certificaat”. Er zijn diverse certificaten. Voor elk type hoogwerker is er een apart certificaat.

De sterkste reden: wettelijke verplichtingen

Waarom is een hoogwerker certificaat belangrijk? Het eenvoudigste antwoord is waarschijnlijk omdat je aan wettelijke verplichtingen dient te voldoen. In de wet staat niet expliciet dat het hebben van een hoogwerker certificaat verplicht is. Toch kunnen werkgevers en opdrachtgevers dit verplicht stellen. Je kunt het ook als een verplichting zien. Werkgevers hebben namelijk de wettelijke verplichting om voor hun werknemers (en ingehuurde krachten) een zo veilig mogelijke werkomgeving te creëren. Dit betekent voor werknemers dat er ook aan hen bepaalde eisen op het gebied van veiligheid gesteld worden. Hoe kun je aantonen dat je capabel bent om een hoogwerker veilig te bedienen? Het halen van het hoogwerker certificaat is hiervoor de breedst geaccepteerde methode. Wie in het bezit is van een hoogwerker certificaat heeft bewezen over de benodigde kennis te beschikken op het gebied van risico’s en veiligheid om de hoogwerker naar behoren te kunnen bedienen.

Behaal je hoogwerker certificaat met een hoogwerker cursus

Door een hoogwerker cursus bij ARBO centrum te volgen, kun je in een dag je hoogwerker certificaat behalen. Het hoogwerker certificaat is 5 jaar geldig. Na 5 jaar zal er een herhalingscursus moeten worden gevolgd om de geldigheid met opnieuw 5 jaar te verlengen. Het hoogwerker examen kan in verschillende categorieën worden afgelegd. Voor hoogwerker categorieën 1a, 1b, 3a en 3b is er een passende cursus veilig werken met de hoogwerker.

Bekijk hoogwerker opleidingen

De cursus kan worden gevolgd op een van de cursuslocaties van ARBO centrum of, bij een voldoende grote groep, op eigen locatie.

Terug naar overzicht