Waar staat VCA voor?

30 september 2020

VCA is een afkorting die men in zeer veel verschillende sectoren tegenkomt. Maar waar staat VCA voor? En wat betekent het. Wij leggen het graag uit in deze blog.

VCA staat “Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers”. Naast VCA komt men de afkorting VGM ook wel eens tegen. Deze verwijst dan uiteraard naar “veiligheid, gezondheid en milieu”.

Wat houdt VCA in de praktijk in?

VCA is in eerste instantie in het leven geroepen voor de petrochemische industrie. Dit is een industrie met veel risico’s. Er vielen hier dan ook veel gewonden door bedrijfsongelukken. Het invoeren van VCA moest ervoor zorgen dat het aantal ongelukken werd teruggedrongen. Dit gebeurde met succes. Mede daardoor begonnen steeds meer sectoren VCA te omarmen en in te voeren. Anno nu is VCA in vrijwel elke “risicovolle sector” de standaard.

VCA is ontzettend belangrijk geworden. Voor werknemers in sectoren waar VCA de norm is, is deze niet wettelijk verplicht. Organisaties en werknemers zijn echter wel verplicht om aan wettelijke eisen op het gebied van kennis van risico’s en veiligheid te voldoen. VCA is de meest geaccepteerde manier om dit aan te tonen.

Waar staat VCA voor op de werkvloer?

Waar VCA op de werkvloer voor staat, is natuurlijk vooral veiligheid en kundigheid. Met het behalen van hun VCA-certificaat tonen werknemers aan dat zij de risico’s kennen en begrijpen hoe zij hier mee om moeten gaan.

VCA is er in diverse gradaties. Zowel voor werknemers als voor werkgevers. Voor werkgevers is er de VCA* en VCA**. De eerste is voor onderaannemers, de tweede voor hoofdaannemers. Werknemers kunnen beschikken over de VCA-B (basis) voor uitvoerend personeel, VCA-VOL voor leidinggevende werknemers of VIL VCU voor intercedenten.

Waar staat VCA niet voor?

Wie niet bekend is met VCA kan wellicht denken dat VCA bepaalde werkinstructies bevat. Dit is niet waar. VCA vertelt bedrijven en medewerkers niet hoe werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, maar maakt hen bewust van de risico’s en hoe hiermee om te gaan.

Terug naar overzicht