Vluchtroute bij brand

22 december 2020

Een brand is een van de heftigste en gevaarlijkste gebeurtenissen die op het werk plaats kunnen vinden. Wanneer er brand uitbreekt, is het van cruciaal belang dat de vluchtroute bij brand goed is. Dat betekent dat de route aan alle eisen moet voldoen, duidelijk en bekend dient te zijn en goed moet kunnen worden uitgevoerd. Hoe zorg je voor een goede vluchtroute bij brand?

Waarom is een vluchtroute bij brand zo belangrijk?

Een vluchtroute bij brand maakt verplicht onderdeel uit van het - eveneens verplichte - evacuatieplan. Een vluchtroute bij brand is ontzettend belangrijk omdat bij een brand elke seconde telt. Wanneer er brand uitbreekt, worden bepaalde routes misschien afgesloten (door rookontwikkeling) en zijn bepaalde ruimtes niet meer begaanbaar. Men heeft slechts enkele minuten om het pand veilig te verlaten. Daarom is het zaak dat dit vanaf elke locatie in het pand zo snel, veilig en efficiënt mogelijk kan gebeuren.

De route wordt bewust gekozen. Er zijn namelijk veel factoren waar je rekening mee dient te houden. In het kort komt het erop neer dat de gekozen vluchtroute de grootste kans biedt op een snelle en veilige ontsnapping aan brand. Dit betekent onder andere dat de route te allen tijde begaanbaar moet zijn en er geen obstakels op voor mogen komen.

Natuurlijk zijn er ook andere factoren om rekening mee te houden. Brand is en blijft onvoorspelbaar. Het is mogelijk dat zelfs de vluchtroute niet meer begaanbaar is. Daarom is er nooit sprake van een enkele route. Naast de hoofd vluchtroute staan in het ontruimingsplan ook andere manieren aangegeven om te vluchten. Denk bijvoorbeeld aan het evacueren van het pand middels brandladders op hoger gelegen verdiepingen.

Hulp bij een evacuatieplan

De experts van ARBO centrum zijn beschikbaar voor het maken van een evacuatieplan. Met hun hulp weet je zeker dat er een goed plan, inclusief duidelijke en goedgekeurde vluchtroute bij brand ontstaat.

Terug naar overzicht