Wat is het verschil tussen BHV en EHBO?

4 december 2020

Wat is het verschil tussen BHV en EHBO? Deze termen worden vaak door elkaar heen gebruikt. Betekenen zij dan hetzelfde of is er een duidelijk onderscheid? Dat laatste is het geval. EHBO en BHV zijn twee aparte cursussen die gevolgd kunnen worden. Voor beide ontvangt men een certificaat. Toch gaat BHV een stap verder. BHV staat voor “bedrijfshulpverlening”. EHBO is een onderdeel van BHV. Wij leggen het verschil verder uit.

Wat is het verschil tussen BHV en EHBO?

EHBO is dus een onderdeel van BHV. BHV kent echter nog meer disciplines. Eerste Hulp Bij Ongevallen is een belangrijk onderdeel van BHV, maar daarnaast worden BHV’ers ook opgeleid om evacuaties te begeleiden, beginnende branden te blussen en hulpdiensten te ondersteunen. BHV’ers hebben dus een uitgebreider takenpakket, meer verantwoordelijkheden en zijn breder opgeleid.

Waarom dit verschil?

Waarom is er een verschil tussen BHV en EHBO? Voor iedereen is het verstandig om een EHBO cursus te volgen. Dit zorgt voor extra veiligheid, zeker ook in privésituaties. Echter, in professionele omgevingen is EHBO alleen niet voldoende. Vanwege de aanwezige risico’s is wettelijk bepaald dat hulpverleners bij bedrijven meer moeten kunnen dan alleen eerste hulp verlenen.

Elke organisatie met minimaal een vaste werknemer in dienst, is verplicht om minimaal een werknemer op te leiden tot gecertificeerd BHV’er. Dit mag elke werknemer zijn, ook de directeur. Hoeveel BHV’ers er aanwezig moeten zijn, is afhankelijk van de grootte van de organisatie.

BHV is vereist omdat bij calamiteiten in bedrijfsomgevingen adequaat opgetreden moet worden. Met het oog op de risico’s en het aantal aanwezige personen, moet bijvoorbeeld snel en effectief worden geëvacueerd. Een gecertificeerde BHV’er is niet alleen getraind op het gebied van EHBO, maar heeft ook geleerd kalm te blijven tijdens calamiteiten, samen te werken met hulpdiensten, taken te delegeren en mensen te instrueren. Combineert dit met kennis van branden blussen en evacueren en men zal begrijpen dat een BHV’er de primaire steun is op het gebied van veiligheid binnen de organisatie.

Werknemers opleiden

Bij ARBO centrum kan een BHV cursus worden gevolgd om medewerkers op te leiden tot gecertificeerde BHV’ers.

Terug naar overzicht