Verplichte keuring brandblussers

30 november 2020

Daar waar in een professionele omgeving brandblussers worden gebruikt, geldt een verplichte keuring voor brandblussers. Een professionele omgeving betekent een bedrijfsmatige omgeving. Brandblussers die in een privé-omgeving worden gebruikt, zoals in het huishouden, hoeven niet verplicht periodiek gekeurd te worden. Maar hoe zit het met de verplichte keuring van brandblussers in het bedrijfsleven en professionele instanties?

Verplichte keuring brandblussers uitgelegd

Tot een aantal jaar geleden was de verplichte keuring van brandblussers relatief eenvoudig. Organisaties waren verplicht om hun brandblussers eens per jaar te laten keuren. Dit zorgde volgens de wetgever en organisaties echter voor een te grote last. Voor een keuring moeten de brandblussers worden opgehaald en meegenomen worden door de instantie die deze keurt. In de praktijk bleek dit een te grote logistieke last bij een jaarlijkse verplichting. Vandaar dat in 2012 de verplichte keuring van brandblussers is teruggeschroefd van jaarlijks naar tweejaarlijks. Er zijn echter wel uitzonderingen waar bedrijven rekening mee dienen te houden.

De tweejaarlijkse keuring geldt voor kleine brandblusmiddelen, zoals poederblussers of schuimblussers. Voor grote blusmiddelen zoals brandblushaspels kan een jaarlijkse keuring wel verplicht zijn. Dit hangt af van de organisatie, de branche en aanvullende wetgeving. Aanvullende wetgeving kan tevens verplichten dat ook kleine blusmiddelen jaarlijks worden gekeurd. Dit geldt in de regel voor bedrijven in risicovolle sectoren. Elke keuring dient plaats te vinden volgens de NEN 2559-keuringsnormen. De keuring moet dan ook worden uitgevoerd door een officieel gecertificeerd bedrijf. Voor het laten keuren van alle brandblussers kan men ARBO centrum inschakelen.

Controleer ook de verzekering

De verplichte keuring van brandblussers wordt niet alleen bepaald door de wet. De verzekering kan aanvullende eisen stellen. Dus zelfs wanneer een organisatie wettelijk verplicht is tot een tweejaarlijkse keuring, kan het zo zijn dat de verzekeraar eist dat dit alsnog jaarlijks gebeurt. Controleer daarom altijd goed de voorwaarden.

Terug naar overzicht