Veiligheid in je magazijn: 8 tips

10 september 2018

Volgens de Arbowetgeving moet een werkgever zijn medewerkers de garantie geven op een veilige werkplek. Dit kan ook door een verzekeraar als voorwaarde in de polis worden opgenomen. Heb jij als ondernemer een magazijn omdat je bijvoorbeeld in de logistieke sector actief bent of een productiebedrijf hebt? Dan zul je hier dus ook over na moeten denken. Je wil immers niet alleen dat je medewerkers veilig kunnen werken, maar het scheelt ook nog eens in ziekteverzuim.

Het ARBO centrum geeft acht handige tips om de veiligheid in je magazijn te vergroten. Hierbij worden diverse aandachtsgebieden onderscheiden, zoals de bescherming en zichtbaarheid van mensen, veilig werken met intern transportmiddelen en het organiseren van het magazijnverkeer.

Bescherming en zichtbaarheid van medewerkers

Hoe kostbaar de opgeslagen goederen in een magazijn ook zijn, het meest kostbaar zijn toch je medewerkers. De eerste twee tips hebben te maken met de zichtbaarheid en direct bescherming van de werkzame mensen in het magazijn.

Veilig werken met transportmaterieel

In magazijnen moeten vaak zware of grote producten of bijvoorbeeld pallets verplaatst worden, soms ook nog eens op grote hoogte. Aan het gebruik van zwaar materieel ontkom je eigenlijk niet dus. De volgende drie tips hebben te maken met het veilig werken met transportmaterieel, zoals een heftruck.

Het interne verkeer regelen

Tenslotte is het, net zoals in het gewone verkeer op straat, van groot belang het verkeer binnenin het magazijn goed te organiseren. Hoge stellages kunnen het zicht bijvoorbeeld behoorlijk belemmeren. Signaleringen en gedragsregels spelen een belangrijke rol in het vergroten van de veiligheid.

Natuurlijk houd je je als ondernemer bezig met omzet en winst, maar veiligheid gaat voor alles!

Terug naar overzicht