Veilig werken met heftrucks

17 december 2017

Nog steeds gebeuren er veel ongelukken met heftrucks. In 2016 hebben er 1700 ongelukken met heftrucks plaatsgevonden. Dit aantal is nog nooit zo hoog geweest. Daarnaast zijn er gemiddeld per jaar zeven sterfgevallen waarbij een heftruck betrokken is. Het is dus zaak het aantal ongevallen sterk terug te brengen.

Een heftruck wordt vaak gebruikt op plekken waar het risico op ongevallen extra groot is. In een magazijn is er bijvoorbeeld vaak sprake van smalle paden waartussen gemanoeuvreerd moet worden. Ook zijn er vaak hoge stellingen, die bij aanstoten met een heftruck om kunnen vallen. In deze magazijnen lopen vaak ook andere medewerkers in het gebied waar de heftruck actief is.

De meest voorkomende ongevallen met heftrucks zijn:

Door uw personeel goed op te leiden voor het gebruik van heftrucks verkleind u de risico’s op een ongeval aanzienlijk. Daarnaast kunnen de volgende maatregelen worden genomen voor het veilig gebruik van een heftruck:

De risico’s bij het werken met een heftruck zijn dus groot, maar goed te voorkomen. Als organisatie wilt u natuurlijk zo min mogelijk ongevallen op de werkvloer. Naast bovenstaande maatregelen draagt het goed opleiden van personeel voor het gebruik van een heftruck ook bij aan de veiligheid bij u op de werkvloer.

ARBO centrum verzorgt de cursus veilig werken met heftrucks de ongevallen op de werkvloer te minimaliseren.

Gebruikte bron:

Heftruck Nederland. (2016). 2016, HET RECORDJAAR IN HEFTRUCKONGEVALLEN MET EEN DODELIJKE AFLOOP? Opgehaald van Heftruck Nederland: https://www.heftrucknederland.nl/nieuws/2016-heftruckongevallen-infographic

Terug naar overzicht