Veilig werken met een rolsteiger

2 november 2020

Veilig werken met een rolsteiger is van groot belang. Dat is geen loze kreet, want in de bouw zijn valongelukken nog steeds de voornaamste reden van letsel. Dit ondanks jarenlange inspanningen om werken met een rolsteiger nog veiliger te maken. Daarom verdient veilig werken met een rolsteiger doorlopend aandacht. Elk project weer waarbij er van een rolsteiger gebruik wordt gemaakt, dient men instructies door te nemen, een goede opbouw te waarborgen en medewerkers te herinneren aan een veilige manier van werken.

Veilig werken met een rolsteiger: wat is er tot nu toe gedaan?

Al in 2016 werd besloten dat werken met rolsteigers veiliger moest. De maatregelen die voortkwamen uit gesprekken tussen fabrikanten, werkgevers en werknemers werden in 2018 vastgelegd in het A-blad rolsteigers. Het resultaat was onder andere dat fabrikanten overgingen op een minder gecompliceerde montagemethode met minder onderdelen. In de praktijk bleek namelijk dat maar zeer weinig opgebouwde rolsteigers het predicaat “veilig” mochten voeren.

Ondanks de extra focus op veiligheid, blijven vallen van rolsteigers regelmatig voorkomen. Hoe kan men veilig werken met een rolsteiger? Alles begint bij een veilige opbouw. De in 2018 gemaakte afspraken zijn bindend. Hier wordt ook op gehandhaafd door Inspectie SZW. Er zijn ook geen excuses om niet correct op te bouwen: naast algemene werkbladen voorzien alle grote fabrikanten van rolsteigers hun producten van duidelijke opbouwinstructies.

De verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers

Veilig werken met een rolsteiger is een verantwoordelijkheid van werkgevers en werknemers. Binnen elke organisatie dient er aandacht te zijn voor veilig, verantwoordelijk werken. Een uitstekende manier om dit te doen, is door middel van een toolbox. ARBO centrum kan als specialist worden ingeschakeld voor het verzorgen van een toolbox waarin alle aspecten van veilig werken met een rolsteiger aan bod komen. Neem contact met ons op voor overleg. Het is altijd mogelijk om een toolbox samen te stellen die specifiek op de situatie van de organisatie ingaat.

Terug naar overzicht