Veilig werken langs de openbare weg

23 november 2020

Aan werken langs de openbare weg zijn uiteraard risico’s verbonden. In veel opzichten zijn dit risico’s waar men tijdens werkzaamheden op andere locaties niet mee in aanraking komt. Veilig werken langs de openbare weg is daarom dan ook van groot belang. Hoe zorgt men hiervoor? In deze blog delen wij enkele belangrijke tips.

Een cursus veilig werken langs de openbare weg zorgt voor een goede start

Met een cursus veilig werken langs de openbare weg zorgt men voor de best mogelijke start. Medewerkers die deze cursus hebben afgerond, beschikken over belangrijke kennis, herkennen risicovolle situaties en weten wat er moet gebeuren om veiligheid te waarborgen.

Daarnaast is dagelijkse aandacht voor veiligheid van groot belang. Wordt er langs de weg gewerkt, houd dan rekening met de onderstaande punten.

Een goede voorbereiding van elke dag

Een goede dagelijkse voorbereiding is belangrijk voor veilig werken langs de openbare weg. Voor aanvang van de werkzaamheden zorgt men uiteraard voor een goede inventarisatie, instructies en de juiste maatregelen. Denk aan de volgende punten:

Hiernaast is het belangrijk om bij aanvang van elke dag checks uit te voeren. Is iedereen op de hoogte van de werkzaamheden van de dag? Weet men wat de risico’s zijn en wat er is gedaan om deze risico’s te beheersen?

Planning speelt een belangrijke rol in veilig werken langs de openbare weg. Door de juiste plekken en juiste tijdstippen aan elkaar te koppelen kan overlast worden beperkt en worden gezorgd voor meer veiligheid.

Een plan opstellen

Alle instructies dienen goed te worden vastgelegd voor een optimale garantie van de veiligheid. Dit kan in een Veiligheids- en Gezondheidsplan (V&G plan). Hierin staan alle werkzaamheden en risico’s beschreven. Men kan daar te allen tijde op terugvallen.

Terug naar overzicht