Veilig werken langs de openbare weg

16 oktober 2020

Veilig werken langs de openbare weg is van cruciaal belang. Wie langs de weg werkt wil dat veilig kunnen doen voor zichzelf en voor anderen. Ook dient rekening te worden gehouden met het gedrag van anderen dat de eigen veiligheid kan beïnvloeden. Verkeer, maar ook werkzaamheden langs de weg kunnen een groot risico vormen. Om deze risico’s zoveel mogelijk te beperken en ongelukken te voorkomen, zijn er regels opgesteld en afspraken gemaakt die veilig werken langs de openbare weg moeten waarborgen.

Hoe wordt veilig werken langs de openbare weg gewaarborgd?

Veilig werken langs de openbare weg begint uiteraard met goede algemene kennis. Daarom kan er een cursus worden gevolgd. Vervolgens is het zaak om de omstandigheden en risico’s van de locatie goed in kaart te brengen. Er dient een helder plan te worden gemaakt en medewerkers dienen correct te worden geïnstrueerd. Hierbij ontvangen zij algemene werkinstructies, maar worden zij tevens gewezen op de concrete risico’s van de omgeving en de afspraken die hierover zijn gemaakt.

Branche-afspraken

Om veilig werken langs de openbare weg mogelijk te maken, zijn er ook binnen de branches die deze werkzaamheden uitvoeren afspraken gemaakt.

Betrokken partijen die op dezelfde locatie werken, maken afspraken over tijdelijke verkeersmaatregelen. Deze maatregelen kunnen worden getroffen om de veiligheid van medewerkers te waarborgen. Hierbij kan worden gedacht aan het tijdelijk verlagen van de maximumsnelheid of het instellen van een omleiding.

Voordat de werkzaamheden aanvangen wordt gecontroleerd of de veiligheid is gewaarborgd en of er rekening is gehouden met alle omstandigheden en risico’s.

Tijdens de uitvoer van de werkzaamheden is een getrainde leidinggevende ter plaatse, die beschikt over gedegen kennis op het gebied van veiligheid en risico’s.

Alle medewerkers die op locatie zijn, dienen gedegen instructies en training te hebben genoten.

Werken met een checklist

Om veilig werken langs de openbare weg nog beter te waarborgen, kan er gewerkt worden met een checklist. Deze checklist kan door organisaties zelf worden samengesteld door onder andere na te denken over hulpmiddelen, waarschuwingsborden, signaalkleding en andere veiligheidsverhogende zaken.

Terug naar overzicht