Is VCA verplicht voor werknemers?

7 december 2020

Is VCA verplicht voor werknemers? Werknemers zijn niet wettelijk verplicht om een VCA certificaat te hebben. Toch kan het zo zijn dat VCA wel verplicht is. Hoe zit dat precies? Werkgevers hebben de vrijheid om VCA verplicht te stellen. Is de werkgever van mening dat VCA nodig is en stelt hij/zij deze verplicht, dan zal de werknemer aan deze eis moeten voldoen.

Waarom is VCA wel of niet verplicht voor werknemers?

Waarom stellen veel werkgevers VCA voor hun werknemers verplicht, terwijl de VCA-verplichting niet in de wet is geregeld? Dit heeft alles te maken met het waarborgen van veiligheid. Hoewel VCA niet wettelijk verplicht is, gelden voor werkgevers en werknemers wel enkele wettelijke eisen ten aanzien van veiligheid.

Zo moeten werkgevers kunnen aantonen dat zij veiligheid zo goed mogelijk garanderen en ervoor zorgen dat werknemers voldoende geïnstrueerd zijn om hun taken veilig uit te voeren. Hoe doet men dat? VCA is hiervoor een perfect instrument. Een werknemer die in het bezit is van een VCA certificaat wordt geacht over alle benodigde kennis te beschikken op het gebied van veiligheid en risico’s. Op die manier kan met een VCA certificaat worden aangetoond dat aan wettelijke veiligheidseisen is voldaan.

Eerder regel dan uitzondering

In branches en segmenten waarin VCA de standaard vormt (dit zijn er inmiddels tientallen) vormt VCA eerder de regel dan de uitzondering. Bijna alle werkgevers in risicovolle branches verplichten werknemers om hun VCA certificaat te behalen. Dit geldt overigens niet alleen voor medewerkers in loondienst, maar ook voor ZZP’ers. Iedere werknemer of freelancer geeft zichzelf dus een voorsprong op de arbeidsmarkt door het VCA certificaat te behalen, al zullen werkgevers vaak de cursus aanbieden en vergoeden.

Certificaat halen bij ARBO centrum

Is VCA verplicht? Bij ARBO centrum kunnen alle werknemers het VCA certificaat halen. De opleiding duurt slechts een enkele dag. In de VCA cursus wordt alle theorie behandeld. De cursus wordt direct afgesloten met een examen. Wie het examen haalt, krijgt het VCA certificaat.

Terug naar overzicht