VCA hoogwerker regels

17 november 2020

Wie werkt in een risicovolle sector is als het goed is op de hoogte van VCA: Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. In tal van sectoren is het behalen van het VCA certificaat verplicht. Werkgevers en werknemers moeten aan kunnen tonen dat zij zorgen voor veilige werkomstandigheden (werkgevers) en voldoende kennis hebben van veiligheid en risico’s om hun werkzaamheden capabel uit te kunnen voeren (werknemers). Maar hoe zit het met de VCA hoogwerker regels? Is een VCA certificaat voldoende om met een hoogwerker te mogen werken?

De VCA hoogwerker regels uitgelegd

De VCA hoogwerker regels zeggen niet expliciet iets over werken met een hoogwerker. Om hier duidelijkheid over te krijgen, dient men verder te kijken in de Arbowet. De Arbowet stelt namelijk dat ook voor het bedienen van bedrijfsvoertuigen en hulpvoertuigen gegarandeerd moet worden dat bestuurders hiervan capabel zijn. Daarom zijn er voor alle soorten voertuigen specifieke certificaten te behalen.

Voor het bedienen van een hoogwerker dient men dus in het bezit te zijn van een hoogwerker certificaat.

Het certificaat halen bij ARBO centrum

Bij ARBO centrum kan men een hoogwerker cursus volgen om het hoogwerker certificaat te behalen. Deze cursus bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. De cursus wordt afgesloten met een examen, dat ook uit een theoretisch gedeelte en praktijkgedeelte bestaat.

De inhoud van de hoogwerker theorie ziet er als volgt uit:

De hoogwerker praktijk toetst cursisten op de volgende onderdelen:

Diverse categorieën

Hoogwerkers kennen diverse categorieën. De regels schrijven voor dat er voor het bedienen van elke categorie hoogwerker een apart certificaat behaald dient te worden.

Terug naar overzicht