Vaardigheden heftruckchauffeur?

6 januari 2021

Wat zijn de vaardigheden van een heftruckchauffeur? In algemene zin zijn de verplichte vaardigheden waarover een heftruckchauffeur moet beschikken geregeld in de wet. Van een heftruckchauffeur wordt geëist dat hij/zij voldoende training heeft genoten om de heftruck veilig en capabel te besturen. Maar wat betekent dit nu concreet?

De vaardigheden van de heftruckchauffeur komen aan bod in een cursus

Wie het heftruckcertificaat heeft behaald, heeft dus aangetoond te beschikken over de verlangde vaardigheden van een heftruckchauffeur. In een heftruckcursus komen al deze vaardigheden aan bod, zodat kandidaten optimaal worden voorbereid op het afleggen van het examen.

Kennis van veiligheid

Voor een zeer groot gedeelte draaien de vaardigheden van een heftruckchauffeur om kennis van veiligheid. Het is belangrijk voor chauffeurs dat zij weten hoe er optimaal om wordt gegaan met de heftruck om veiligheid voor zichzelf, ladingen en andere aanwezigen te garanderen. Belangrijk daarbij is onder andere:

Praktijkervaring

Alle vaardigheden die nodig zijn om een heftruck veilig en capabel te besturen, worden behandeld en geoefend in de heftruckcursus. De cursus bestaat uit een gedeelte theorie en een gedeelte praktijk. Wat op de cursus wordt geleerd, wordt dus direct ook in de praktijk toegepast. Cursisten dienen op beide onderdelen examen af te leggen. Alleen wanneer men zowel voor de theorie als de praktijk slaagt, wordt het heftruckcertificaat overhandigd.

Praktijkervaring is zeer belangrijk om de noodzakelijke vaardigheden als heftruckchauffeur te onderhouden. Daarom zijn er ook diverse maatregelen genomen. Zo mogen chauffeurs van 16 en 17 jaar alleen een heftruck besturen onder begeleiding van een meerderjarige. Tevens kent het heftruckcertificaat een beperkte geldigheid van 5 jaar. Na het verlopen van de geldigheid dient opnieuw examen te worden gedaan om aan te tonen dat het met de vaardigheden nog goed zit. Slaagt de cursist wederom, dan wordt de geldigheid van het certificaat met wederom vijf jaar verlengd.

Terug naar overzicht