Onderhoud aan brandblussers?

2 juli 2020

In elke organisaties zijn brandblussers van cruciaal belang. Echt goede zekerheid heb je alleen wanneer er onderhoud aan brandblussers wordt gepleegd. Het hebben van brandblussers is verplicht, evenals het onderhouden hiervan. Het maakt onderdeel uit van het feit dat een werkgever wettelijk verplicht is om zo veilig mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren. Daarnaast zijn er diverse bepalingen, zoals NEN-bepalingen en het Bouwbesluit die regels stellen op het gebied van het onderhoud aan brandblussers. Maar hoe moet onderhoud aan brandblussers worden uitgevoerd en wat zijn precies de regels? Wij leggen het uit, evenals hoe ARBO centrum hierin kan helpen.

Hoe vaak is onderhoud aan brandblussers verplicht?

Onderhoud aan brandblussers is verplicht in omgevingen waar brandblussers in professionele context worden gebruikt. Concreet betekent dit dat vrijwel overal waar brandblussers niet in de privésfeer worden gebruikt, er regels gelden voor onderhoud. In het bedrijfsleven dus ook. Het Bouwbesluit 2012 heeft bepaald dat onderhoud aan brandblussers elke twee jaar verplicht is. Vaker mag uiteraard ook. Zeker in omgevingen met een hoog risico op brand, of in organisaties waarin zeer veel mensen werkzaam zijn, is het absoluut verstandig om vaker dan de eens per twee jaar controle en onderhoud uit te voeren. Voor veel van deze omgevingen zijn er echter aanvullende regels.

Er zijn diverse wetten, zoals het Besluit Gevaarlijke Stoffen en milieuwetgeving die kortere controle- en onderhoudsintervallen voorschrijven. Zijn deze wetten van toepassing op jouw organisatie, dan is het mogelijk dat je verplicht bent om vaker controle en onderhoud uit te laten voeren, bijvoorbeeld jaarlijks. In de praktijk komt het er op neer dat - ook wanneer deze aanvullende wetten niet gelden - controle en onderhoud vrijwel jaarlijks plaats dienen te vinden. Dit namelijk omdat onderhoud aan haspels wel jaarlijks moet gebeuren. Daarom is het logisch om daarbij direct de gehele blusser te laten controleren.

Hoe moet het onderhoud worden uitgevoerd?

Het onderhoud aan brandblussers is vastgelegd in de NEN 2559. Om aan de norm te voldoen, moeten brandblusapparaten volgens NEN2559 en -haspels volgens NEN671-3 jaarlijks gecontroleerd worden. Na een wat langere tijd is een groot onderhoud nodig (schuim- en natblussers: 5 jaar, CO2-blussers 10 jaar) en na twintig jaar zijn de apparaten afgeschreven. In de praktijk kan het zo zijn dat verzekeraars afwijkende eisen stellen en bijvoorbeeld regelmatiger onderhoud verlangen.

Het onderhoud aan brandblussers is werk voor een expert. Alleen officieel goedgekeurde onderhoudsbedrijven mogen het onderhoud uitvoeren. Wanneer het onderhoud door een officieel erkend bedrijf wordt uitgevoerd, zal de brandblusser worden voorzien van een keuringssticker, indien goedgekeurd.

Wat kan ARBO centrum betekenen?

Met onze REOB gediplomeerde onderhoudsdeskundigen kan ARBO Centrum je blusmiddelen onderhouden en keuren. Onze experts doen dit snel, grondig en tegen aantrekkelijke kosten. Tijdens deze keuring zorgen wij uiteraard voor het benodigde onderhoud. Zo ben je ervan verzekerd dat je brandblussers te allen tijde in goede conditie verkeren en de benodigde prestaties leveren.

De kosten van onderhoud en keuring van brandblussers zijn afhankelijk van het aantal te keuren blussers. Het onderhouden en keuren van een enkele blusser kost 32,50 euro. De prijzen per stuk dalen naarmate er meer blussers gekeurd dienen te worden. Zo bedragen de kosten bij 26 blussers of meer nog slechts 9,75 euro per stuk.

Wat als mijn blusser wordt afgekeurd?

Tijdens onderhoud aan brandblussers blijkt of deze de keuring doorstaan. Is dit niet het geval, dan kijken wij altijd eerst of er onderhoud of reparaties kunnen worden uitgevoerd die ervoor zorgen dat de blusser wel wordt goedgekeurd. Is dit niet mogelijk, dan wordt de brandblusser afgekeurd en zul je een nieuw exemplaar aan dienen te schaffen.

Het gebruik van afgekeurde brandblussers kan leiden tot grote problemen met de verzekering wanneer er brand uitbreekt. Blijkt uit onderzoek dat de blussers niet aan de eisen voldeden, dan kan dat problemen opleveren met schadevergoedingen. Ook kun je als organisatie aansprakelijk worden gesteld voor letsel en schade, en ben je strafbaar. Los daarvan wil je natuurlijk te allen tijde zorgen voor goed werkende, goedgekeurde brandblussers. Wanneer deze nodig zijn, kunnen zij levens redden.

Contact opnemen

Terug naar overzicht