De minimale eisen voor een heftruckbestuurder

30 mei 2018

Niet iedereen zit dagelijks op de vorkheftruck voor zijn werk. In de ene branche wordt de heftruck incidenteel gebruikt om goederen te kunnen verplaatsen terwijl in de andere bedrijfstak de heftruck een onmisbaar en veelgebruikte machine is. Uiteraard is het in alle gevallen van belang dat de bestuurder weet wat hij doet en veilig werkt. Voor de kleinere klussen heb je misschien geen beroepschauffeur nodig. Maar wel iemand die voldoet aan minimum deskundigheidseisen.

Vanaf welke leeftijd mag ik een heftruck besturen?

Ten eerste moet de bestuurder 18 jaar of ouder zijn. En deze moet kunnen beoordelen of de heftruck in goede staat verkeert. Hij moet controles kunnen uitvoeren op de remmen, banden, het hefmechanisme, de stoel, lepels of op andere plaatsen gebreken kunnen constateren. Hij moet weten hoe in geval van gebreken te handelen en vooral, weten wanneer de heftruck niet veilig is voor gebruik. De veilige bediening van de heftruck is uiteraard van groot belang. Hoe gaat de bestuurder om met de verschillende lasten? Waar ligt bijvoorbeeld het zwaartepunt?

De bestuurder moet veilig kunnen rijden, ook in moeilijke situaties. Het kiezen van de juiste plaats van de last en het juiste gebruik van het hefmechanisme en neigmechanisme, zijn belangrijke vaardigheden die hij moet beheersen. Zelfs het parkeren van de heftruck is geen vanzelfsprekende handeling. Kortom, kennis van alle instellingen en delen van de heftruck die gebruikt worden voor het veilig werken met de heftruck, moet ook bij de incidentele bestuurder aanwezig zijn. In alle gevallen staat verantwoord werken met de heftruck voorop.

Ik ben 16 jaar en wil toch een heftruck cursus doen om heftruck te mogen rijden, en nu?

Wanneer u toch een 16-17 jarige op de heftruck laat rijden, mag dit uitsluitend onder toezicht van een volwassen, ervaren collega. En waar de heftruck ook wordt gebruikt, als werkgever moet u er altijd voor waken dat de gevaren van de machine niet worden onderschat. Het werken met de heftruck brengt immers niet alleen risico’s voor de chauffeur met zich mee. Ook collega’s in de nabije omgeving moeten gewaarborgd zijn van een veilige werkplek.

Bovenstaande eisen zijn misschien geen wettelijke verplichtingen in de Arbowet, deze blijft nog rijkelijk vaag over de precieze certificeringen. Er staat slechts in beschreven dat een werknemer ‘specifiek deskundig’ moet zijn. Maar voor uw werknemers is een gedegen opleiding een absolute must. Laat u goed informeren over de juiste opleiding van uw werknemers. Een gedegen heftruck cursus met certificaat is al binnen een dag gehaald en kan overal in het land bij verschillende opleidingscentra.

Terug naar overzicht