Medische keuring heftruckchauffeur

8 december 2020

Is een medische keuring voor een heftruckchauffeur verplicht? Voor diverse (chauffeurs)beroepen bestaat een verplichte medische keuring. Zo’n keuring is ervoor om vast te stellen of het veilig en verantwoord is om de bestuurder het voertuig te laten besturen. Voor een heftruckchauffeur is er geen wettelijk vastgelegde medische keuring. Wel kan een aspirant-chauffeur aan een vrijwillige medische keuring worden onderworpen. Het is echter niet verplicht om hieraan mee te werken.

Waarom wel of geen medische keuring voor een heftruckchauffeur?

De keuze om wel of geen medische keuring voor een heftruckchauffeur in te stellen, is dus aan de werkgever. Altijd geldt echter dat een medische keuring niet verplicht is en chauffeurs hier dus niet aan mee hoeven te werken. Soms is het echter wel in het belang van iedereen om dit te doen.

Een kleine beperking vormt geen probleem

Een kleine medische beperking of fysieke handicap vormt geen probleem. In de basis kan iemand met een medische beperking of lichte handicap dus gewoon een heftruckcertificaat halen en een heftruck besturen. Bestuurders moeten te allen tijde in staat zijn om een heftruck veilig en capabel te besturen. Wanneer hier wel en niet sprake van is, is niet in de wet geregeld. Daarom is het verstandig om bij twijfel met de werkgever te overleggen.

Overleg met werkgever

Wanneer een bestuurder een bepaalde medische beperking of handicap heeft die hem/haar niet beperkt tijdens het besturen van de heftruck en geen gevaar vormt, zal er in principe ook geen reden zijn om de heftruck niet te besturen.

Wie een dermate grote beperking of handicap heeft dat veilig besturen naar eisen van redelijkheid en billijkheid niet mogelijk is, doet er verstandig aan om de heftruck niet te besturen. Dit is de verantwoordelijkheid van werkgever en werknemer.

Er is uiteraard ook een grijs gebied. Mag bijvoorbeeld een bestuurder met epilepsie een heftruck besturen? Voor autorijden gelden hier wettelijke regels, voor het rijden met een heftruck niet. De overheid heeft wel een reeks richtlijnen opgesteld aan de hand waarvan een medische keuring billijk wordt geacht. Medewerkers kunnen hier altijd bezwaar tegen maken, en mogen een keuring dus weigeren. Maar werkgevers mogen ook weigeren om werknemers een heftruck te laten besturen wanneer er sprake is van gerechtvaardigde twijfel.

Kortom: wees open en eerlijk naar elkaar toe en neem verantwoordelijkheid.

Terug naar overzicht