Mag je uit een hoogwerker stappen?

12 oktober 2020

Mag je uit een hoogwerker stappen? Dat is een vraag die veel gebruikers van een hoogwerker stellen. Het is ook een logische vraag, want vaak zou uit een hoogwerker stappen de kortste route betekenen. Bijvoorbeeld om bij een gebouw naar binnen te gaan. Het is echter in de basis niet toegestaan om uit een hoogwerker te stappen. Dit is uiteraard bepaald met het oog op veiligheid. Er zijn enkele uitzonderingen waarbij het wel is toegestaan, zij het onder strikte voorwaarden.

Mag je uit een hoogwerker stappen? In de basis niet

In de IPAF richtlijn is bepaald dat medewerkers die op een hoogwerker aan het werk zijn, in de basis niet de hoogwerker op hoogte mogen verlaten. Uit een hoogwerker stappen is dus in principe niet toegestaan wanneer de hoogwerker zich op hoogte bevindt.

Deze bepaling is in het leven geroepen om veiligheid te waarborgen en ongelukken te voorkomen. Aan uitstappen op hoogte zijn logischerwijs risico’s verbonden. Er is bepaald dat hoogwerkers ontworpen zijn om mensen op een bepaalde hoogte te krijgen en niet om hen van het ene hoogteniveau naar het andere niveau te krijgen.

Wanneer mag dit wel?

Er zijn uitzonderingen op de bepaling. In sommige gevallen en met inachtneming van strikte voorwaarden kan het toegestaan zijn om uit een hoogwerker te stappen. In een RI&E (Risico inventarisatie en evaluatie) moet worden hard gemaakt dat uitstappen uit de hoogwerker de veiligste en beste manier is om een bepaalde locatie te bereiken.

Mocht dit blijken uit de RI&E, dan moet met de onderstaande voorwaarden rekening worden gehouden:

Nood breekt wet

In geval van nood geldt de bepaling niet. Is bijvoorbeeld de hoogwerker de enige manier om bij een calamiteit een reddingsactie uit te voeren, dan mag in deze uitzonderlijke situatie uit de hoogwerker worden gestapt.

Terug naar overzicht