Is een ontruimingsoefening verplicht?

27 november 2020

Elk bedrijf dient te zorgen voor een goed ontruimingsplan. Dat is de eerste stap naar zo veel mogelijk veiligheid in het geval van een calamiteit. Maar zo’n plan alleen is niet voldoende. Want wat heeft men aan een plan als medewerkers hier niet goed van op de hoogte zijn? Natuurlijk is een werkgever ervoor verantwoordelijk dat medewerkers het ontruimingsplan kennen. Maar wanneer er in de praktijk sprake is van een calamiteit, wil men natuurlijk dat het ontruimingsplan zo goed mogelijk wordt uitgevoerd. De kans hierop neemt toe door het ontruimen te oefenen. Maar is een ontruimingsoefening verplicht?

Is een ontruimingsoefening verplicht? Ja

Is een ontruimingsoefening verplicht? Ja, dat is deze. Hoe vaak een ontruimingsoefening plaats dient te vinden, is van een aantal factoren afhankelijk. Het oefenen van een evacuatie van werknemers is wettelijk verplicht. De minimale frequentie voor het oefenen van een ontruimingsoefening is jaarlijks.

Het staat organisaties vrij om naar eigen inzicht vaker een ontruimingsoefening plaats te laten vinden. Hoe vaker er geoefend wordt, des te beter men is voorbereid op een calamiteit en des te beter de ontruiming verloopt wanneer het echt telt.

Bij uitzondering kan de wet voor bepaalde sectoren en bedrijven vereisen dat er vaker dan jaarlijks een ontruimingsoefening plaatsvindt.

Hulp bij ontruimingsoefeningen

Hoe een ontruimingsoefening moet worden uitgevoerd, wordt bepaald in de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) en het daarbij behorende ontruimingsplan. Desalniettemin kan het voor organisaties vaak lastig zijn om in de praktijk voor een goede, realistische oefening te zorgen. Zonder een daadwerkelijk bedreigende situatie is het soms lastig om bij medewerkers een gevoel van urgentie op te roepen.

De specialisten van ARBO centrum kunnen worden ingeschakeld om een ontruimingsoefening te coördineren. Hierbij wordt er allereerst gekeken naar de RI&E. Vervolgens wordt een ontruiming gesimuleerd en zal er achteraf worden geëvalueerd. Dit biedt de mogelijkheid om de ontruiming verder te verbeteren.

Terug naar overzicht