Hoe vaak moet er minimaal een ontruimingsoefening gehouden worden?

8 januari 2021

Een goed ontruimingsplan zorgt voor veiligheid en de beste kans op een goede afloop bij een calamiteit. Maar met een ontruimingsplan alleen ben je er nog niet. Alle medewerkers moeten natuurlijk ook op de hoogte zijn van het plan en weten wat er moet gebeuren op het moment dat er zich daadwerkelijk een calamiteit voordoet.

Maar er is ook een verschil tussen weten en doen. Met andere woorden: het is belangrijk dat iedereen het ontruimingsplan ook zo goed mogelijk uitvoert. Daarom is het van groot belang om een ontruiming periodiek te oefenen. Maar hoe vaak moet er minimaal een ontruimingsoefening gehouden worden?

Hoe vaak er geoefend moet worden, wordt vastgelegd in de RI&E

Voor de meeste bedrijven geldt dat er jaarlijks geoefend moet worden met een ontruimingsoefening. De wet is hier verder niet al te specifiek over, maar er zijn wel aanvullende bepalingen. Niet in de laatste plaats van verzekeraars. Zo kan een schadeverzekeraar bijvoorbeeld als eis stellen dat een ontruimingsoefening vaker dan eenmaal per jaar wordt gehouden. Ook kunnen bepaalde risico’s in specifieke branches vereisten dat de oefening vaker dan jaarlijks wordt uitgevoerd. Elke organisatie is verplicht om het aantal jaarlijkse oefeningen op te nemen in de RI&E.

Regelmatig oefenen is altijd een goede investering

Regelmatig een ontruimingsoefening houden, is natuurlijk altijd een goede investering. Hoe beter medewerkers op de hoogte zijn van de uitvoering van het ontruimingsplan, des te groter de kans is dat bij een calamiteit zoals een brand minder slachtoffers vallen. Voel je daarom ook zeker vrij om de oefening vaker dan jaarlijks uit te voeren.

ARBO centrum kan helpen

ARBO centrum kan helpen bij het uitvoeren van een ontruimingsoefening. Onze experts kunnen de oefening voorbereiden, begeleiden en samen met jou evalueren. Uit elke oefening valt namelijk lering te trekken. Door te evalueren en belangrijke conclusies mee te nemen in een volgende oefening wordt de kwaliteit verder verbeterd.

Terug naar overzicht