Hoe herken je een shock?

3 april 2020

Ongetwijfeld ben je bekend met de term shocktoestand. Het wordt bijvoorbeeld veel gebruikt in onze dagelijks taal. Men stelt dan bijvoorbeeld: "ik was toen in een shocktoestand". Meestal is het dan meer een uitdrukking en hebben ze het niet over een echte shock.

Maar wat is dan precies een echte shocktoestand? 
Bij een shocktoestand is er sprake van een stoornis in de doorbloeding, met als gevolg dat de bloeddruk voor een lange periode lager is dan eigenlijk zou moeten. Het gevolg daarvan is dat je problemen krijgt met je organen, want er is dan sprake van te weinig bloedtoevoer. Je lichaam vermindert deze bloedtoevoer vervolgens automatisch, met als gevolg dat je dus in een shock belandt. Een shocktoestand kan zich op veel verschillende manieren manifesteren, maar als het gaat om de symptomen dan kan er worden gesteld dat die vrijwel identiek van elkaar zijn. Dit is dan een voordeel bij een nadeel, want daardoor kun je als buitenstaander sneller herkennen wanneer iemand een shocktoestand heeft en vervolgens dan ook gepaste actie ondernemen.

Symptomen shock

In de voorgaande alinea hebben we besproken dat er veel verschillende soorten shocks zijn, maar dat we wel kunnen spreken van identieke kenmerken. In deze alinea behandelen we enkele belangrijke kenmerken, zodat je weet waar je op moet letten om na te gaan of er sprake is van een shocktoestand.


Kenmerken shock: Bleke huid

Aangezien de bloedtoevoer is verminderd tijdens een shocktoestand, ontstaat er vaak een bleke huid. Natuurlijk zijn er ook andere mankementen waardoor je een bleke huid kunt krijgen, maar dit is wel een belangrijk symptoom en zeker als je deze dan gaat koppelen met andere symptomen kan er gesproken worden van een shocktoestand. Het gaat ook om de snelheid. Krijgt iemand uit het niets een bleke huid, dan kun je concluderen dat er sowieso iets aan de hand is en dat je het beste professionele hulp kunt inschakelen.

Kenmerken shock: Misselijkheid en braken

Ook misselijkheid kan een teken zijn van een shockstoestand. En als gevolg van de misselijkheid kan het zelfs zo zijn dat je plots moet braken. Is dat het geval? Onderneem dan zo snel mogelijk actie en neem geen enkel risico. Hoe eerder je erbij bent, hoe groter de kans is dat de schade uiteindelijk kan worden beperkt. Als er dus uit het niets misselijkheid bij jou ontstaat, of bij een persoon in je nabije omgeving dan weet je dat er wat aan de hand is.

Kenmerken shock: Verwardheid

Tijdens een shocktoestand treedt er in de regel ook verwardheid op. Het kan zijn dat iemand niet meer duidelijk kan praten, zeer onrustig is of op een hele rare manier uit zijn ogen kijkt. Allemaal indicaties dat er sprake is van een verwardheid. Als dit uit het niets ontstaat, dan kan er sprake zijn van een shocktoestand dus let goed op dit symptoom.

Andere symptomen shock

Hierboven zijn enkele belangrijke symptomen genoemd, maar uiteraard zijn er nog veel meer symptomen. Denk daarbij aan een dorstig gevoel, versnelde of juist een vertraagde ademhaling en ga zo maar verder. Wees altijd op je hoede en bij twijfel kun je beter de situatie overschatten dan onderschatten, want het komt echt op tijd aan als het gaat om een shocktoestand.

Soorten shock

Zoals in de inleiding al even werd genoemd, zijn er dus verschillende soorten shock. Hieronder worden drie verschillende soorten shocks even kort besproken. De verschijnselen shock zijn namelijk al eerder besproken.

Obstructieve shocktoestand

Zoals de naam al doet vermoeden is er bij deze vorm van shocktoestand sprake van verstopping in het bloed. De reden hiervoor is dat de vaten niet goed kunnen doorlopen, omdat er iets inzit, of omdat er iets tegen de vaten aandrukt.

Distributieve shocktoestand

Dan kan er ook nog sprake zijn van een distributieve shocktoestand. Er is dan geen sprake van een obstructie als het gaat om de bloedtoevoer, maar daarentegen is de bloedtoevoer niet goed verdeeld. De bloedvaten staan in deze shocktoestand te veel open, waardoor de verdeling niet meer is zoals het hoort te zijn.

Cardiogene shocktoestand

Zoals de naam al laat blijken speelt het hart een belangrijke rol bij deze shocktoestand. Door deze shock vermindert de hartfunctie, met als tragisch gevolg dat het bloed niet meer goed rondgepompt kan worden. Het hart wordt dus minder krachtig en dat kan zeer gevaarlijk zijn. Actie ondernemen is dan ook zeer aan te raden als je de symptomen herkent.

Terug naar overzicht