BHV, wat is de betekenis?

5 oktober 2020

BHV is een term die men in elke organisatie met werknemers tegenkomt. Elke organisatie met werknemers in vaste loondienst is namelijk verplicht om minimaal één werknemer op te leiden tot BHV’er. Maar BHV, wat is de betekenis hiervan? BHV staat voor “bedrijfshulpverlening”. In deze blog leggen wij uit wat BHV precies inhoudt.

Is BHV iets anders dan EHBO?

De termen BHV en EHBO worden nog wel eens door elkaar heen gebruikt. Is BHV iets anders dan EHBO? Dat is het zeker. EHBO is onderdeel van BHV. BHV is een groter geheel.

Wanneer er in de organisatie sprake is van een calamiteit, is de bedrijfshulpverlener de primaire persoon om hulp te verlenen. Een BHV’er (bedrijfshulpverlener) is een medewerker die een erkende BHV-opleiding heeft gevolgd.

BHV gaat dus verder dan EHBO. Naast alle kennis van EHBO beschikt een BHV’er ook over kennis op het gebied van evacueren en het bestrijden van beginnende branden. Iemand met een BHV-diploma kan niet alleen (levensreddend) handelen, maar ook coördineren en aansturen. Hij/zij instrueert collega’s over wat er moet gebeuren.

BHV, wat is de betekenis buiten het bedrijf?

BHV is in het leven geroepen om binnen bedrijven te zorgen voor adequate kennis en vaardigheden op het gebied van hulpverlening. Dat betekent echter niet dat de waarde van BHV beperkt blijft tot binnen de organisatie.

Een getrainde BHV’er zal zijn/haar kennis ook buiten het bedrijf toe kunnen passen. Wanneer er ergens in het openbaar of in de privésituatie sprake is van een ongeluk of calamiteit (dit kan van alles zijn, van een eenvoudige wond tot een hartstilstand) heeft een BHV’er alle noodzakelijke kennis om te kunnen handelen. Bovendien fungeert een BHV’er als primaire contactpersoon voor hulpdiensten.

Kan iedereen BHV doen?

Voor een bedrijf geldt een minimaal aantal verplichte BHV’ers. Er is echter alle vrijheid om te zorgen voor meer BHV-gecertificeerde medewerkers. Iedere werknemer kan een BHV opleiding volgen.

Terug naar overzicht