Arbeidsongevallen agrarische sector

10 april 2018

Het aantal arbeidsongevallen in de agrarische sector is in verhouding tot andere sectoren erg hoog. Het voorkomen van ongevallen en het bevorderen van veilig werken is daarom een belangrijk onderdeel van het meerjarenplan 2015-2018 voor de agrarische sector van Inspectie SZW.

Een grote uitdaging bij het vergroten van de veiligheid in deze sector is dat boerenbedrijven vaak familiebedrijven zijn. Ook het zelfstandig ondernemerschap speelt hierbij een rol. Het meeste werk wordt verricht door de eigenaar of eigenares zelf en het gezin. Medewerkers van boerenbedrijven bestaan gemiddeld voor 89% uit medewerkers van het gezin. In zeer drukke periodes komt het voor dat er tijdelijke personeel wordt ingehuurd, maar 78% van de boeren werkt alleen.

De meest voorkomende oorzaken van ongevallen zijn:

Ondanks dat een groot deel van het personeel vaak familie van de eigenaar/eigenaresse of dat de werkzaamheden door de eigenaar/eigenaresse zelf worden verricht, is het toch belangrijk dat deze personen goed zijn opgeleid. Goed opgeleid personeel draagt bij aan het bewustzijn van de risico’s en daarmee het verminderen van het aantal ongevallen.

Ook kunnen de volgende voorzorgsmaatregelen genomen worden:

Het risico op ongevallen is dus groot, maar een goede aanpak kan de risico’s flink verminderen. Met name het bewustzijn van de risico’s is erg belangrijk. Het is daarom raadzaam personeel goed op te leiden voor de situaties waarmee zij te maken krijgen binnen agrarische bedrijven.

Bronnen:

Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk. (2011). Tools en publicaties. Opgehaald van Europees Agentschap voor veiligheid en gezondheid op het werk: https://osha.europa.eu/nl/tools-and-publications/publications/factsheets/99

Inspectie SZW. (Juni 2017). Eerlijk, veilig en gezond werken in de agrarische en groene sector. Den Haag: Ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid.

Terug naar overzicht