Aansprakelijkheid van ZZP'ers

6 maart 2018

Het voorkomen van ongevallen op de werkvloer moet altijd prioriteit één zijn. Werkgevers en werknemers nemen hier tegenwoordig vaak al veel verantwoordelijkheid in. Een ongeluk zit echter in een klein hoekje, het risico is alsnog  erg groot. Wanneer er een arbeidsongeval plaatsvindt, is het fijn om goed verzekerd te zijn. In deze blog kijken we specifiek naar de zzp’er. Waar moet je als zzp’er op letten?

Aanleiding voor het schrijven van deze blog is een voorval op 17 oktober 2012 waarbij een metselaar een heftruck op zijn been kreeg. Het slachtoffer stelt een collega-zzp’er, de onderaannemer en het bouwbedrijf aansprakelijk voor de schade. De rechter oordeelt uiteindelijk dat de onderaannemer en het bouwbedrijf aansprakelijk zijn. De onderaannemer is niet voldoende verzekerd: zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering dekt geen ongevallen met rijdende voortuigen zoals een heftruck.

Tussen de verschillende verzekeraars voor AvB-verzekeringen zit nog wel wat verschil. Met name de dekking verschilt, de ene verzekeraar biedt een totaalpakket waarin (bijna) alles verzekerd is, bij de ander is het juist de bedoeling allemaal losse paketten aan te schaffen. Het loont dus goed om hier vooraf goed onderzoek naar te doen. Welke risico’s loopt de betreffende onderneming en hoe kan de onderneming zich hier het beste tegen verzekeren?

Hoewel in eerder genoemd voorbeeld de chauffeur uiteindelijk niet aansprakelijk wordt gesteld, zijn er genoeg gevallen bekend waarbij de bestuurder wel aansprakelijk blijkt voor de schade. Ook als zzp’er is het daarom verstandig de risico’s te inventariseren en hier verzekeringen voor af te sluiten.

Een verzekeringsadviseur kan helpen bij het afdekken van risico’s. Daarnaast kunnen veel adviseurs tegenwoordig ook ondersteunen op het gebied van risicomanagement in het algemeen. Vaak brengt de adviseur een bezoek aan je bedrijf om een analyse te maken van de bedrijfs- en ondernemersrisico’s. Aan de hand hiervan wordt een advies opgesteld en kan besloten worden tegen welke risico’s de ondernemer zich wil verzekeren.

We kunnen concluderen dat het erg verstandig is om stil te staan bij de risico’s en de mogelijkheden om hiervoor te verzekeren. Wanneer je als ondernemer of zzp’er niet goed verzekerd bent kunnen de kosten hoog oplopen. Verzeker je daarom goed, zo waarborg je de continuïteit van je bedrijf.

Bronnen:

AMweb. (2018, februari 19). Heftruck verbrijzelt enkel zzp’er: bouwbedrijf en onderaannemer aansprakelijk. Opgehaald van AMweb: http://www.amweb.nl/schade/nieuws/2018/02/heftruck-verbrijzelt-enkel-zzper-bouwbedrijf-en-onderaannemer-aansprakelijk-101109107

Ondernemen Met Personeel. (2014, Juni). Hoe helpt een verzekeringsadviseur mij? Opgehaald van Ondernemen Met Personeel: https://www.ondernemenmetpersoneel.nl/administreren/bedrijfsverzekeringen/344-hoe-helpt-een-verzekeringsadviseur-mij.html

Terug naar overzicht