Heftruck rijbewijs

Voor het bedienen van een heftruck, is een heftruck rijbewijs nodig. Iedere heftruckchauffeur moet kunnen aantonen dat hij of zij bewezen capabel is om een heftruck te besturen. De Arbowet stelt deze eis. Niet alleen voor heftrucks, maar voor alle mobiele arbeidsmiddelen. Met een heftruck rijbewijs kan een heftruckbestuurder aantonen capabel en veilig een heftruck te besturen. Dit is belangrijk voor de veiligheid op de werkvloer, maar ook voor de verzekering. De verzekering wil te allen tijde dat aan de eisen van de Arbowet wordt voldaan.

Hoe lang duurt de opleiding voor het heftruck rijbewijs?

Het heftruck rijbewijs kan in een dag gehaald worden met behulp van een 1-daagse heftruck cursus. Wanneer deze heftruck basiscursus met goed gevolg wordt voltooid, zal het rijbewijs worden verstrekt en mag daarna door de cursist een heftruck worden bestuurd. De opleiding duurt dus niet lang en kan door iedereen die een heftruck wil gaan besturen op zeer korte termijn behaald worden.

Hoe lang is het heftruck rijbewijs geldig?

Het heftruck rijbewijs is 5 jaar geldig. Wanneer een heftruck rijopleiding wordt gevolgd en het rijbewijs wordt behaald, hoeft er de eerstvolgende jaren dus geen herhaling plaats te vinden. Na 5 jaar vervalt de geldigheid van het heftruck rijbewijs en moet er een heftruck herhalingscursus gevolgd worden. Door met een interval van vijf jaar opnieuw de rijvaardigheid te testen, wordt de veiligheid gewaarborgd.

Waarom een heftruck rijbewijs halen?

Een heftruck rijbewijs is nodig omdat de werkgever aan de eisen van de verzekeraar moet voldoen. Die eis omvat onder andere dat de werkgever voldoet aan de Arbowetgeving. Omdat het halen van een heftruck rijbewijs in de Arbowet is opgenomen, worden arbeidsongevallen voorkomen. Veiligheid in het magazijn en op elke andere plek is van groot belang. Heftrucks kunnen wanneer zij niet goed worden bestuurd een gevaar vormen voor aanwezigen. Daarom moet iedereen die een heftruck bestuurt een heftruck opleiding genoten hebben. Een heftruck rijbewijs is de enige manier waarop officieel aangetoond kan worden dat een bestuurder/bestuurster capabel is. Wanneer een bestuurder van een heftruck zonder een heftruck rijbewijs een ongeluk veroorzaakt of schade berokkent, kan de verzekering zich beroepen op het recht om schade niet te vergoeden omdat niet aan de eisen van de Arbowet is voldaan.

Verschil heftruckcertificaat en heftruck rijbewijs

Er is geen verschil tussen een heftruckcertificaat en een heftruck rijbewijs. Beide termen worden gebruikt om aan te duiden dat een heftruck bestuurd mag worden wanneer men in het bezit is van dit certificaat/bewijs. Een heftruck opleiding zorgt dus voor een heftruckcertificaat of heftruck rijbewijs. Het huidige certificaat mag niet langer dan drie maanden verlopen zijn. Daarom is het aan te raden om de geldigheid van het rijbewijs in de gaten te houden en tijdig te anticiperen op verlenging.

Is een heftruck rijbewijs verplicht?

Arbobesluit 7.17C stelt dat voor het bedienen van een mobiel arbeidsmiddel, de bestuurder/bediener in het bezit moet zijn van een bewijs dat aantoonbaar gedegen instructie genoten is. Het heftruck rijbewijs is het enige erkende aantoonbare bewijs. Om te voldoen aan de eisen in de Arbowet is een heftruck rijbewijs dus verplicht. Onder mobiele arbeidsmiddelen vallen naast heftrucks ook onder andere verreikers, hoogwerkers en reachtrucks. Elk van deze mobiele arbeidsmiddelen kent een eigen rijbewijs/certificaat.

Mijn heftruck rijbewijs is verlopen

Een heftruck rijbewijs mag niet langer dan drie maanden verlopen zijn. Verloopt het rijbewijs, dan is het heftruck certificaat verlengen middels een nieuwe cursus de enige optie om te blijven voldoen aan de eisen die de Arbowet stelt. Wanneer het rijbewijs is verlengd, is dit wederom voor een periode van vijf jaar.

Direct inschrijven Vrijblijvende offerte aanvragen