Alle Heftruck cursus

Heftruck certificaat verlengen

✔ Heftruckcertificaat verlengen✔

Is het heftruck certificaat verlopen, dan is het heftruck certificaat verlengen verplicht. Iedere heftruckbestuurder moet namelijk aan kunnen tonen dat hij/zij gekwalificeerd is om het voertuig veilig en capabel te besturen, zoals gesteld in de eisen van de ARBOwet. Het behalen van het heftruck rijbewijs is de enige manier om aan te tonen dat aan deze eisen is voldaan.

Het heftruckcertificaat is vijf jaar geldig. Iedere heftruckchauffeur die in het bezit is van het certificaat is dus vijf jaar lang bevoegd om een heftruck te besturen. Is het certificaat verlopen, dan moet binnen drie maanden na het aflopen hiervan een herhalingscursus worden gevolgd om een heftruck te mogen blijven besturen. In de heftruck cursus voor het verlengen van het certificaat komen actuele theorie en praktijk wederom aan bod.

Het certificaat verlengen met een opfriscursus heftruck

Het heftruck certificaat verlengen, dient dus binnen drie maanden na verlopen van de geldigheid van het certificaat plaats te vinden. De heftruck herhalingscursus behandelt met de cursisten opnieuw alle theoretische kennis en praktijkervaring die op zijn gedaan tijdens het behalen van de basiscursus. Dit zorgt ervoor dat ook de komende vijf jaar de benodigde kennis en vaardigheden aanwezig zijn.

De opfriscursus voor de heftruck neemt, net als de basiscursus, een dag in beslag. Op deze dag komen theorie, praktijk en examens op beide onderdelen aan bod. Voor het afleggen van het praktijkexamen, is er uiteraard ruimte om in de praktijk te oefenen. Wanneer de examens met goed gevolg worden afgelegd, wordt wederom een heftruckcertificaat voor de duur van 5 jaar afgegeven.

Inhoud cursus heftruck certificaat verlengen

De inhoud van de cursus heftruck certificaat verlengen is grotendeels gelijk aan die van de basiscursus. Tijdens deze cursus wordt de theorie opnieuw onder de loep genomen en in de praktijk gebracht. Grotendeels draait de heftruck herhalingscursus dus om het actueel houden van kennis en vaardigheden die benodigd zijn om veilig een heftruck te kunnen besturen en bedienen.

In vijf jaar tijd kan echter een hoop gebeuren. Daarom wordt bij het heftruck certificaat verlengen ook rekening gehouden met actuele ontwikkelingen. Eventuele nieuwe ontwikkelingen worden altijd in de cursus verwerkt. Het cursusmateriaal is dus altijd up to date. Derhalve is het goed mogelijk dat cursisten ten opzichte van de basiscursus toch nieuwe stof aangeleerd krijgen en dat ook het praktijkgedeelte enigszins is gewijzigd.

Bij het verlengen van het heftruck certificaat kan elke deelnemer er dus op vertrouwen dat heftruck theorie en heftruck praktijk actueel zijn en dat er te allen tijde wordt voldaan aan de eisen uit de ARBOwet.

Is een heftruck certificaat verlengen verplicht

In de ARBOwet staan geen expliciete uitspraken over een heftruck certifcaat, dus is een heftruck certificaat verlengen verplicht? Dat is het zeker. De ARBOwet stelt namelijk dat voor het bedienen van elk voertuig moet kunnen worden aangetoond dat de bestuurder hiervan capabel en bevoegd is. Daarom is niet alleen een basiscursus verplicht, maar is ook een herhalingscursus voor het halen van het heftruckcertificaat.

Het basiscertificaat wordt afgegeven voor een periode van 5 jaar. Hierna zal de bestuurder opnieuw moeten zorgen dat hij/zij bevoegd is. Het heftruck rijbewijs is dus te allen tijde verplicht en moet op verzoek kunnen worden getoond.

De geldigheid van het heftruckcertificaat verlengen

De geldigheid van het heftruckcertificaat verlengen is telkens mogelijk met een periode van 5 jaar. Korter of langer is niet mogelijk. Zowel de heftruck basiscursus als de heftruck herhalingscursus zorgen voor een geldigheid van 5 jaar. De heftruck certificaat geldigheid kan dus telkens met weer 5 jaar verlengd worden door het volgen van een herhalingscursus.

Wat kost een heftruckcertificaat verlengen?

De heftruck certificaat kosten zijn schappelijk, zowel bij de basiscursus als bij de herhalingscursus. Het heftruckcertificaat verlengen kost 125 euro per persoon, exclusief BTW.

Net als de heftruck basiscursus duurt ook de opfriscursus voor de heftruck een dag. De cursus duurt in principe van 9:30 uur tot 15:30 uur, afhankelijk van het aantal cursisten. Het is mogelijk om de herhalingscursus op locatie te volgen. Het voordeel hiervan is dat zowel de theorie als de praktijk in de uiteindelijk werkomgeving behandeld kunnen worden. Is het niet mogelijk om de cursus op locatie te volgen, dan is het heftruck certificaat verlengen ook mogelijk op een van de locaties van ARBO centrum door het hele land.