E-book ARBO centrum

Aantal ernstige ongevallen stijgt met 14%

Jaarlijks vinden er zeker 200.000 bedrijfsongevallen plaats. Het aantal ongevallen met ernstig letsel is het afgelopen jaar zelfs met 14% gestegen! Zeventig slachtoffers kwamen door een arbeidsongeval om het leven. Met bijna 1.400 ongevallen per 100.000 werknemers zien we schokkende cijfers die een heel duidelijke conclusie laten zien: het veiligheidsbesef in organisaties moet omhoog!

Waarom stijgt het aantal ongevallen?

In 2016 telde de arbeidsinspectie 2.450 ernstige en fatale ongevallen. Dat is een stijging van 14%. Voorgaande jaren was er juist sprake van een licht dalende trend. Hoe komt het dat er nu weer een stijging zichtbaar is? ARBO Centrum signaleert drie belangrijke, overkoepelende factoren die deze stijging veroorzaken.

E-book aanvragen