Alle BHV cursus

BHV herhaling

Bedrijfshulpverlening herhaling

Om de best mogelijke zorg te kunnen bieden bij calamiteiten, ongevallen en tijdens noodsituaties, is het van cruciaal belang dat elke BHV’er over actuele kennis en vaardigheden beschikt. Daarom is BHV herhaling zo essentieel. Met een jaarlijkse BHV herhalingscursus zorgt elke BHV’er ervoor dat het kennisniveau up to date blijft en dat hij of zij weet hoe er gehandeld moet worden bij calamiteiten of noodgevallen. De herhalingscursus zorgt ervoor dat het kennisniveau op peil blijft en dat belangrijke handelingen worden herhaald en geoefend, zodat deze effectief kunnen worden toegepast wanneer de situatie hierom vraagt.

BHV herhaling

Wat leer je tijdens de BHV herhaling?

Het volgen van een BHV herhalingscursus is een uiterst verstandige beslissing voor elke BHV’er die beschikt over een BHV certificaat. Bij een BHV herhaling wordt alle stof uit de BHV cursus opnieuw behandeld. De theorie wordt opnieuw toegelicht en wederom in de praktijk geoefend. Zo wordt er zorg voor gedragen dat eerder opgedane kennis en vaardigheden niet alleen paraat, maar ook actueel blijven. Een hernieuwde BHV cursus behandelt namelijk ook nieuwe ontwikkelingen en technieken, wanneer daar sprake van is.

Het volledige spectrum van EHBO wordt behandeld tijdens de BHV herhaling. Daarnaast komen de vier belangrijkste elementen voor een BHV’er opnieuw aan bod: reanimatie, AED (beginnende) brand blussen en evacuatie. Het succesvol doorlopen van de BHV herhalingscursus betekent dat het afgegeven BHV certificaat wordt vernieuwd. De bedrijfshulpverlener heeft de zekerheid dat hij of zij voor het komende jaar weer beschikt over alle actuele kennis en vaardigheden. De benodigde kennis en noodzakelijke handelingen voor reanimatie, AED, brand blussen en evacuatie zijn in elk geval voor het komende jaar weer geborgd.

Coronaproof een BHV cursus volgen?

Ook tijdens de Covid-19 pandemie kunt u bij ons veilig een BHV cursus volgen. Benieuwd welke maatregelen wij genomen hebben? Bekijk hieronder de video.

Is BHV herhaling verplicht?

De ARBOwet stelt bepaalde eisen aan de BHV. Door het volgen van de BHV basiscursus wordt hieraan voldaan. Met het behalen van een BHV basiscertificaat heeft de BHV’er aangetoond aan de eisen voor BHV te voldoen. Echter: de ARBOwet stelt geen specifieke eisen aan herhalingscursussen. Is BHV herhaling verplicht? Ja. Zonder enige twijfel. Het is van groot belang om te allen tijde zo goed mogelijk voorbereid te zijn om het toepassen van kennis en het verrichten van handelingen die mensenlevens kunnen redden. Door periodieke herhaling (en uitbreiding en toevoeging) zal elke bedrijfshulpverlener adequaat en zelfverzekerd kunnen handelen.

BHV herhaling is verplicht, en dus de enige manier om te garanderen dat een bedrijfshulpverlener de best mogelijke zorg en hulp kan blijven bieden. De verantwoordelijkheid van een BHV’er is groot. Binnen de organisatie vertrouwt iedereen op diens vaardigheden. Hier moet het bedrijf dan ook te allen tijde op kunnen blijven vertrouwen. Wanneer kennis niet meer actueel is, of handelingen onvoldoende zijn geoefend, zorgt dit voor een risico. Vanwege het belang van goede BHV nemen werkgevers en hulpverleners verantwoordelijk voor het borgen van kennis en bekwaam handelen.